Lønns- og prisdepartementet (1955–1972)

Lønns- og prisdepartementet ble opprettet 1. august 1955. Prissaker og saker om statlige lønns- og arbeidsvilkår ble overført fra Finans- og tolldepartementet.

8. mai 1972 ble Lønns- og prisdepartementet nedlagt. Sakene ble overført til Finans- og tolldepartementet og det nyopprettede Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Regjeringspolitikere