Olav Gjærevoll

Tidligere roller:

Miljøvernminister (A)

Miljøverndepartementet - Trygve Brattelis første regjering

08.05.1972–18.10.1972

08.05.1972 ble Miljøverndepartementet opprettet, ved at saker ble skilt ut fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, Industridepartementet og Samferdselsdepartementet. Samtidig ble Lønns- og prisdepartementet nedlagt.

Lønns- og prisminister (A)

Lønns- og prisdepartementet - Trygve Brattelis første regjering

17.03.1971–08.05.1972

08.05.1972 ble Lønns- og prisdepartementet nedlagt, ved at sakene ble overført til Finans- og tolldepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Samtidig ble Miljøverndepartementet opprettet.

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens fjerde regjering

25.09.1963–12.10.1965

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens tredje regjering

04.02.1963–28.08.1963