Per Bortens regjering

12. oktober 1965–17. mars 1971

Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF)

Per Bortens regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 12. oktober 1965, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Einar Gerhardsens fjerde regjering, etter at valget 13. september 1965 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 2. mars 1971 søkte Per Bortens regjering avskjed, på grunn av intern uenighet i regjeringen om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF). Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. mars 1971, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00. Samtidig ble Trygve Brattelis (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statsrådssekretær Leif M. Østern, til 1. januar 1966, så permisjon til 1. juli 1968
Konstituert statsrådssekretær Erik Asbjørnsen, 1. januar 1966-15. april 1966
Konstituert statsrådssekretær Dag Berggrav, 15. april 1966-1. juli 1969
Ekspedisjonssjef Finn Midtskaug, fra 1. juli 1969

Om regjeringen

Statsminister:
Per Borten (Sp)
Parlamentarisk grunnlag:
Flertallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere