Per Bortens regjering

12. oktober 1965–17. mars 1971

Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF)

Per Bortens regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 12. oktober 1965, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Einar Gerhardsens fjerde regjering, etter at valget 13. september 1965 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 2. mars 1971 søkte Per Bortens regjering avskjed, på grunn av intern uenighet i regjeringen om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF). Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. mars 1971, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00. Samtidig ble Trygve Brattelis (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Om regjeringen

Statsminister:
Per Borten (Sp)
Parlamentarisk grunnlag:
Flertallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere