Per Bortens regjering

12. oktober 1965–17. mars 1971

Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF)

Per Bortens regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 12. oktober 1965, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Einar Gerhardsens fjerde regjering, etter at valget 13. september 1965 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 2. mars 1971 søkte Per Bortens regjering avskjed, på grunn av intern uenighet i regjeringen om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF). Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. mars 1971, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00. Samtidig ble Trygve Brattelis (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

12.10.1965 15
17.03.1971 15


Antall statssekretærer og personlige sekretærer:

12.10.1965  -
29.10.1965    5
17.03.1971 17


Antall menn/kvinner i regjeringen:

12.10.1965 13 menn - 2 kvinner
17.03.1971 14 menn - 1 kvinne


Statsminister
Borten, Per
, stortingsrepresentant. Statsminister. (Sp)


Utenriksminister
Lyng, John (Johan) Daniel Fürstenberg, tidligere statsminister. Utenriksminister. Avskjed 22. mai 1970. (H)

Stray, Svenn Thorkild, stortingsrepresentant. Utenriksminister 22. mai 1970. (H)


Statsråder
Myrvoll, Ole
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. (V)

Bondevik, Kjell, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. (KrF)

Lyngstad, Bjarne, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 21. august 1970. (V)

Kyllingmark, Håkon Olai, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. (H)

Vårvik, Dagfinn, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Lønns- og prisdepartementet. (Sp)

Willoch, Kåre Isaachsen, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 5. juni 1970. (H)

Selmer, Elisabeth Schweigaard, skifteforvalter. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Avskjed 3. oktober 1970. (H)

Rostoft, Sverre Walter, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Industridepartementet. (H)

Aarvik, Egil, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (KrF)

Myklebust, Oddmund, fiskeskipper. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. Permittert 22. mars 1968. Avskjed 8. november 1968. (Sp)

Seip, Helge, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 29. august 1970. (V)

Skjerven, Elsa, lærer. Statsråd og sjef for Familie- og forbrukerdepartementet. (KrF)

Tidemand, Otto Grieg, skipsreder. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet 5. juni 1970. Også utenriksministerens stedfortreder 3. juli 1970. (H)

Moxnes, Einar Hole, stortingsrepresentant. Konstituert statsråd 22. mars 1968, sjef for Fiskeridepartementet. Utnevnt 8. november 1968. (Sp)

Hellesen, Gunnar, fylkesmann. Statsråd 5. juni 1970, sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Eika, Hallvard, stortingsrepresentant. Statsråd 21. august 1970, sjef for Landbruksdepartementet. (V)

Rognlien, Helge, trygderettsformann. Statsråd 29. august 1970, sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. (V)

Endresen, Egil, stortingsrepresentant. Statsråd 3. oktober 1970, sjef for Justis- og politidepartementet. (H)

 

Statsrådsbevegelser i Bortens regjering 1965-1971:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1968      
22.03.1968 Fiskeri Oddmund Myklebust
- permisjon
Einar Moxnes
- inn i regjering,
konstituert
08.11.1968 Fiskeri Oddmund Myklebust
- ut av regjering
Einar Moxnes
- utnevnt
1970 Departement Ut av departement Inn i departement
22.05.1970 Utenriks John Lyng
- ut av regjering
Svenn Stray
- inn i regjering
05.06.1970 Handel- og
skipsfart
Kåre Willoch
- ut av regjering
Otto Grieg Tidemand
 
05.06.1970 Forsvar Otto Grieg Tidemand Gunnar Hellesen
- inn i regjering
21.08.1970 Landbruk Bjarne Lyngstad
- ut av regjering
Hallvard Eika
- inn i regjering
29.08.1970 Kommunal-
og arbeid
Helge Seip
- ut av regjering
Helge Rognlien
- inn i regjering
03.10.1970

Justis- og politi

Elisabeth Schweigaard Selmer
- ut av regjering

Egil Endresen
- inn i regjering

 

Statssekretærer
Kristiansen, Kåre Gulbrand, sjefsinspektør. Statssekretær 15. oktober 1965,
Sosialdepartementet. Avskjed 31. desember 1968. (KrF)

Lund, Arne Gunnar, tidligere statssekretær. Statssekretær 15. oktober 1965, Forsvarsdepartementet. Avskjed 1. oktober 1968. (H)

Bargem, Henrik, lektor. Statssekretær 25. oktober 1965, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 15. oktober 1969. (KrF)

Kjos, Sigmund, cand.oecon. Statssekretær 25. oktober 1965, Industridepartementet. Avskjed 30. juni 1970. (H)

Bye, Odd, redaktør. Statssekretær 29. oktober 1965, Statsministerens kontor. (Sp)

Slungård, Torstein, rådmannsekretær. Statssekretær 12. november 1965, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 19. august 1969. (V)

Lisæth, Henrik Johan, salgssjef. Statssekretær 13. november 1965, Samferdselsdepartementet. Avskjed 28. september 1966. (H)

Vindsetmo, Emil Kristian, redaktør. Statssekretær 26. januar 1966, Statsministerens kontor. (Uavhengig)

Jacobsen, Frithjof Halfdan, ambassadør. Statssekretær 8. februar 1966, Utenriksdepartementet. Avskjed 23. mai 1970. (H)

Lerheim, Magne, tidligere statssekretær. Statssekretær 14. februar 1966, Finans-og tolldepartementet. Avskjed 30. april 1967. (V)

Fjærvoll, Ottar, rektor. Statssekretær 1. juli 1966, Fiskeridepartementet. Avskjed 31. mai 1968. (Sp)

Seip, Hans Kristian, professor. Statssekretær 22. august 1966, Landbruksdepartementet. Avskjed 30. juni 1967. (V)

Ruud, Ola Thorleif, advokat. Statssekretær 15. november 1966, Samferdselsdepartementet. Avskjed 31. juli 1969. (H)

Norbom, Jon Ola Hauger, counsellor. Statssekretær 13. februar 1967, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 16. oktober 1969. (V)

Kleppe, Johan. distriktsveterinær. Statssekretær 1. januar 1968, Landbruksdepartementet. Avskjed 31. juli 1969. (V)

Vartdal, Knut, salgsstyresekretær. Statssekretær 15. juli 1968, Fiskeridepartementet. (Sp)

Høybråten, Per, overveterinær. Statssekretær 1. november 1968, Sosialdepartementet. (KrF)

Slungård, Torstein, tidligere statssekretær. Statssekretær 4. oktober 1969, Kommunal- og arbeidsdepartementet. (V)

Ruud, Ola Thorleif, tidligere statssekretær. Statssekretær 29. oktober 1969, Samferdselsdepartementet. (H)

Sørensen, Arnfinn, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 11. november 1969, Kirke- og undervisningsdepartementet. (KrF)

Hanssen, Kjell, journalist. Statssekretær 17. november 1969, Handels- og skipsfartsdepartementet. (H)

Vale, Per E., fylkesagronom. Statssekretær 8. desember 1969, Landbruksdepartementet. (V)

Knudsen, Thor Haakon, redaktør. Statssekretær 26. januar 1970, Forsvarsdepartementet. Avskjed 31. januar 1971. (H)

Vidvei, Leiv Magnus, kontorsjef. Statssekretær 20. februar 1970, Finans- og tolldepartementet. (V)

Kongshavn, Sverre, administrerende direktør. Statssekretær 1. april 1970, Industridepartementet. (H)

Colding, Kjell, personlig sekretær. Statssekretær 13. juni 1970, Utenriksdepartementet. (H)

Syse, Jan Peder, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 1. november 1970, Justis- og politidepartementet. (H)

Odegard, Jan Tore, direksjonssekretær. Statssekretær 25. januar 1971, Forsvarsdepartementet. (H)


Presse- og informasjonsråd (engasjert) ved Statsministerens kontor
Hoemsnes, Ole Norvall, journalist. Presse- og informasjonsråd 1. juni 1970, Statsministerens kontor. (H)


Personlige sekretærer
Stoltenberg, Thorvald, fungerende personlig sekretær. Fungerende personlig sekretær til 31. desember 1965, Utenriksdepartementet.

Bekken, Berit Ruud, konsulent. Personlig sekretær 15. november 1965, Familie- og forbrukerdepartementet. (KrF)

Colding, Kjell, førstekonsulent. Personlig sekretær 1. januar 1966, Utenriksdepartementet. Statssekretær 13. juni 1970, Utenriksdepartementet. (H)

Holtan-Hartwig, Tor, redaksjonssekretær. Personlig sekretær 1. mars 1966, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 6. august 1969. (KrF)

Sørensen, Arnfinn, lektor. Personlig sekretær 1. august 1967, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 31. juli 1968. (KrF)

Syse, Jan Peder, PR-sjef. Underdirektør (personlig sekretær) 1. august 1967, Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 31. juli 1969. (H)

Holtan-Hartwig, Tor, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 9. oktober 1969, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 31. desember 1970. (KrF)

Haugestad, Per Thelin, førstekonsulent. Personlig sekretær 5. oktober 1970, Utenriksdepartementet. (H)


Statsrådsekretær
- 1. juli 1969 ble embetet opphevet og oppgavene tillagt ekspedisjonssjefen for juridiske og administrative saker ved Statsministerens kontor.

Østern, Leif Martin, statsrådsekretær. Permittert 31. desember 1965. Avskjed 30. juni 1968.

Asbjørnsen, Erik Gunnar, sekretær I. Konstituert statsrådsekretær 1. januar-15. april 1966.

Berggrav, Dag, byråsjef. Konstituert statsrådsekretær 15. april 1966-30. juni 1969.

Midtskaug, Finn Nidarø, ekspedisjonssjef. Statsrådsekretær 1. juli 1969.

 

I statsråd 2. mars 1971 søkte Per Bortens regjering avskjed, på grunn av intern uenighet i regjeringen om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF). Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. mars 1971, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00. Samtidig ble Trygve Brattelis (første) regjering utnevnt, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00.

Til toppen