Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved Norges Lensmannslags 75-årsjubileum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved Norges Lensmannslags 75-årsjubileum.
Universitetets aula, Oslo, 27. juni 1968.

Kilde: Riksarkivet