Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Hilsen ved den norske Foreningen Nordens 50-årsjubileum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen ved den norske Foreningen Nordens 50-årsjubileum.
Den Norske Opera, Oslo, 18. mars 1969.

Kilde: Riksarkivet