Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Innlegg i valgduell på Blindern 1967

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i valgduell 1967.
Universitetssenteret på Blindern, Oslo, 19. september 1967.

Kilde: Riksarkivet