Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved tidligere FN-generalsekretær Trygve Lies bisettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved tidligere FN-generalsekretær og utenriksminister Trygve Lies bisettelse.
Trefoldighetskirken, Oslo, 6. januar 1969.

Kilde: Riksarkivet