Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Kong Olav Vs trontale 1966-1967 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1966-1967 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 111. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Kjell Bondevik.
Stortinget, 3. oktober 1966.

Kilde: www.stortinget.no