Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Svar til representanten Alfred Henningsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Svar til representanten Alfred Henningsen.
Stortinget, 4. juni 1969.

Kilde: Riksarkivet