Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale på Norges Fiskarlags landsmøte 1967

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på Norges Fiskarlags landsmøte 1967.
Trondheim, 5. september 1967.

Kilde: Riksarkivet