Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsdepartementet (1946–)

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Navnet Samferdselsdepartementet ble tatt i bruk 22. februar 1946, ved at Arbeidsdepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Samferdselsdepartementets saksområde har linjer tilbake via Arbeidsdepartementet,  Indredepartementet, Marinedepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Indredepartementet, 4. Departement (innenrikssaker), 3. Departement (politisaker) og 6. Departement (det militære departement), til 2. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som begge ble opprettet 2. mars 1814. 3. 3. mars 1946 ble vassdrags- og elektrisitetssakene overført fra Handelsdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Regjeringspolitikere

Til toppen