Samferdselsdepartementet (1946–)

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

22. februar 1946 fikk Arbeidsdepartementet (av 1885) navnet endret til Samferdselsdepartementet.

3. mars 1946 ble vassdrags- og elektrisitetssakene overført til Samferdselsdepartementet fra Handelsdepartementet (av 1916).

Regjeringspolitikere