Oscar Torps regjering

19. november 1951–22. januar 1955

Arbeiderpartiet (A)

Oscar Torps regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 16. november 1951, med virkning fra 19. november 1951 kl. 12.00. Den overtok etter Einar Gerhardsens andre regjering, fordi statsministeren ønsker avløsning.

I foretrede for kong Haakon VII 14. januar 1955 søkte statsminister Oscar Torp avskjed for sin regjering, fordi  Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i  statsråd 21. januar 1955, med virkning fra 22. januar 1955 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens tredje regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statsrådssekretær Leif M. Østern

Om regjeringen

Statsminister:
Oscar Fredrik Torp (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Flertallsregjering
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere