Oscar Torps regjering

19. november 1951–22. januar 1955

Arbeiderpartiet (A)

Antall regjeringsmedlemmer:

19.11.1951 13
22.01.1955 13


Antall statsministersekretærer/statssekretærer:

19.11.1951   9
22.01.1955 11


Antall menn/kvinner i regjeringen:

19.11.1951 12 menn - 1 kvinne
22.01.1955 12 menn - 1 kvinne


Statsminister
Torp, Oscar Fredrik, statsråd. Statsminister. Også sjef for Handelsdepartementet 3.-15. juni 1954.


Utenriksminister
Lange, Halvard Manthey, utenriksminister. Utenriksminister.


Statsråder
Evensen, Lars Samuel Myhrer, statsråd. Statsråd og sjef for Industridepartementet. Permittert 17. mai-15. september 1953. Avskjed 2. november 1953.

Aasland, Aaslaug, statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Avskjed 2. november 1953.

Langhelle, Nils, statsråd. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet, også utenriksministerens stedfortreder (inntil 11. januar 1952). Sjef for Forsvarsdepartementet 5. januar 1952, sjef for Handelsdepartementet 15. juni 1954, sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet 1. januar 1955.

Gundersen, Oscar Christian, statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Permittert 18. oktober 1952. Avskjed 20. desember 1952.

Brofoss, Erik, statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. Sjef også for Industridepartementet 18. mai-14. september 1953. Avskjed 2. juni 1954.

Hauge, Jens Christian, statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 5. januar 1952.

Moen, Lars Magnus, statsråd. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 9. desember 1953.

Olsen, Johan Ulrik, statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Holt, Peder Ragnar, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet.

Nordbø, Rasmus Mathias, statssekretær. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Bratteli, Trygve Martin, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Pettersen, Jakob Martin, stortingsrepresentant. Statsråd 5. januar 1952, sjef for Samferdselsdepartementet .

Knudsen, Kai Birger, statsministersekretær. Konstituert statsråd 18. oktober 1952, sjef for Justis- og politidepartementet, utnevnt 20. desember 1952. Sjef for Forsvarsdepartementet 15. juni 1954.

Handal, Nils Kristoffer, overlærer. Statsråd 2. november 1953, sjef for Industridepartementet.

Seweriin, Rakel, stortingsrepresentant. Statsråd 2. november 1953, sjef for Sosialdepartementet.

Bergersen, Birger Martin, ambassadør. Statsråd 9. desember 1953, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Sjaastad, Gustav Adolf, stortingsrepresentant. Statsråd 15. juni 1954, sjef for Justis- og politidepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Torps regjering 1951-1955:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1952      
05.01.1952 Forsvar Jens Chr. Hauge
- ut av regjering
Nils Langhelle
05.01.1952 Samferdsel Nils Langhelle Jakob M. Pettersen
- inn i regjering
20.12.1952 Justis Oscar Chr. Gundersen
- permisjon
Kai Knudsen
- inn i regjering,
konstituert
20.12.1952 Justis Oscar Chr. Gundersen
- ut av regjering
Kai Knudsen
- utnevnt
1953 Departement Ut av departement Inn i departement
18.05.1953 Industri Lars Evensen
- permisjon
Erik Brofoss
- konstituert
15.09.1953 Industri Erik Brofoss
- konstituert
Lars Evensen
02.11.1953 Industri Lars Evensen
- ut av regjering
Nils Handal
- inn i regjering
02.11.1953 Sosial Aaslaug Aasland
- ut av regjering

Rakel Seweriin
- inn i regjering 

09.12.1953 Kirke- og
undervisning
Lars Moen
- ut av regjering
Birger Bergersen
- inn i regjering
1954 Departement Ut av departement Inn i departement
02.06.1954 Handel- og
skipsfart
Erik Brofoss
- ut av regjering
Oscar Torp
- konstituert
15.06.1954 Handel- og
skipsfart
Oscar Torp
- konstituert
Nils Langhelle
15.06.1954 Forsvar Nils Langhelle Kai Knudsen
15.06.1954 Justis Kai Knudsen Gustav Sjaastad
- inn i regjering

 

Sekretærer ved Statsministerens kontor
Knudsen, Kai Birger, statsministersekretær. Statsministersekretær. Konstituert statsråd 18. oktober 1952, sjef for Justis- og politidepartementet.

Solumsmoen, Olaf, pressesjef. Pressesjef.

Haarr, Arne Gunnar, statsministersekretær. Statsministersekretær. Avskjed 30. november 1951.

Guldvog, Arnfinn, tidligere statsministersekretær. Statsministersekretær 1. desember 1951.

Scheflo, Inge, gruppesekretær. Statsministersekretær 1. april 1953.


Statssekretærer
Boyesen, Jens Mogens, statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Forsvarsdepartementet 15. september 1954.

Roald, Halvard Andreas Gjøsund, tidligere statssekretær. Statssekretær, Industridepartementet.

Øksnes, (Kalmar) Karl Johannes, statssekretær. Statssekretær, Sosialdepartementet. Avskjed 24. oktober 1952.

Andersen, Andreas Martinius, statssekretær. Statssekretær, Forsvarsdepartementet. Avskjed 5. januar 1952.

Sivertsen, Helge, statssekretær. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Brunvand, Olav, redaktør. Statssekretær 18. januar 1952, Forsvarsdepartementet. Avskjed 15. september 1954.

Gøthe, Odd Christian, kontorleder. Statssekretær 1. februar 1952, Finans- og tolldepartementet.

Eskeland, Odd Galtung, byråsjef. Statssekretær 1. november 1952, Sosialdepartementet.

Grønaas, Olaf Marcelius, kontorsjef. Statssekretær 8. februar 1954, Fiskeridepartementet.

Treholt, Thorstein, skolebestyrer. Statssekretær 4. juni 1954, Landbruksdepartementet.

Bryn, Dag Ramsøy, tidligere statssekretær. Statssekretær 23. desember 1954, Utenriksdepartementet.


Statsrådsekretær
Østern, Leif Martin, statsrådsekretær.

 

I foretrede for kong Haakon VII 14. januar 1951 søkte statsminister Oscar Torps avskjed for sin regjering, fordi  Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i  statsråd 21. januar 1951, med virkning fra 22. januar 1955 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens tredje regjering utnevnt, med virkning fra 22. januar 1951 kl. 12.00.

Til toppen