Aaslaug Aasland

Tidligere roller:

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Oscar Torps regjering

19.11.1951–02.11.1953

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens andre regjering

20.12.1948–19.11.1951

Konstituert sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens andre regjering

18.05.1948–20.12.1948

Konsultativ statsråd (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–18.05.1948