Einar Gerhardsens andre regjering

5. november 1945–19. november 1951

Arbeiderpartiet (A)

Antall regjeringsmedlemmer:

05.11.1945 14
19.11.1951 13


Antall statsministersekretærer/statssekretærer/personlige sekretærer:

05.11.1945 1
1946 9
19.11.1951 9


Antall menn/kvinner i regjeringen:

05.11.1945 13 menn - 1 kvinne
19.11.1951 12 menn - 1 kvinne


Statsminister
Gerhardsen, Einar Henry, statsminister. Statsminister.


Utenriksminister
Lie, Trygve Halvdan, utenriksminister. Utenriksminister. Avskjed 2. februar 1946.

Lange, Halvard Manthey, sekretær. Utenriksminister 2. februar 1946.


Statsråder
Torp, Oscar Fredrik, statsråd. Statsråd og sjef for Forsynings- og gjenreisningsdepartementet. Avskjed 6. januar 1948.

Fostervoll, Kaare, statsråd. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 28. juni 1948.

Evensen, Lars Samuel Myhrer, statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. Sjef for Industridepartementet 6. desember 1947. Permisjon 29. juni-11. november 1951.

Oftedal, Sven, statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Permittert 18. mai 1948, i embetet til sin død 23. juni 1948.

Fjeld, Kristian, gårdbruker. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Permittert 6. desember 1947-6. mars 1948.

Aasland, Aaslaug, fengselsdirektør. Konsultativ statsråd i Sosialdepartementet. Midlertidig sjef for Sosialdepartementet 18. mai 1948, utnevnt 20. desember 1948.

Holt, Peder Ragnar, redaktør. Konsultativ statsråd i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet,  gjenoppbyggingen av Finnmark og Nord-Troms. Avskjed 30. juni 1948.

Langhelle, Nils, bestyrer. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. Sjef for Samferdselsdepartementet 22. desember 1946. Utenriksministerens stedfortreder 19. januar 1951.

Gundersen, Oscar Christian, rådmann. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet.

Brofoss, Erik, avdelingssjef. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. Sjef for Handelsdepartementet 6. desember 1947.

Carlsen, Reidar, sekretær. Konsultativ statsråd for fiskerisaker i Handelsdepartementet. Sjef for Fiskeridepartementet 1. juli 1946.

Hauge, Jens Christian, statsministersekretær. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Meisdalshagen, Olav, overrettssakfører. Statsråd 6. desember 1947, sjef for Finans- og tolldepartementet.

Oksvik, Olav Berntsen, stenarbeider. Konstituert statsråd 6. desember 1947, sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 6. mars 1948.

Hønsvald, Nils, redaktør. Statsråd 6. januar 1948, sjef for Forsynings- og gjenreisningsdepartementet til 30. juni 1950. Avskjed 14. september 1950.

Moen, Lars Magnus, skreddermester. Statsråd 28. juni 1948, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Olsen, Johan Ulrik, kjøpmann. Statsråd 20. desember 1948, sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Drogseth, Arne Gulbrand, statssekretær. Konstituert statsråd 29. juni-11. november 1951, sjef for Industridepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Gerhardsens andre regjering 1945-1951:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1946      
02.02.1946 Utenriks Trygve Lie
- ut av regjering
Halvard Lange
- inn i regjering
01.07.1946 Fiskerisaker
i Handel
Reidar Carlsen
- konsultativ
 
01.07.1946 Fiskeri   Reidar Carlsen
1947 Departement Ut av departement Inn i departement
06.12.1947 Landbruk Kristian Fjeld
- permisjon
Olav Oksvik
- inn i regjering,
konstituert
06.12.1947 Finans Erik Brofoss Olav Meisdalshagen
- inn i regjering
06.12.1947 Handel-
og skipsfart
  Erik Brofoss
1948 Departement Ut av departement Inn i departement
06.01.1948 Forsyning- og
gjenreisning
Oscar Torp
- ut av regjering
Nils Hønsvald
- inn i regjering
06.03.1948 Landbruk Olav Oksvik
- konstituert
Kristian Fjeld
18.05.1948 Sosial Sven Oftedal
- permisjon
Aaslaug Aasland
- konstituert
18.05.1948 Sosial Aaslaug Aasland
- konsultativ
 
23.06.1948 Sosial Sven Oftedal
- død
 
28.06.1948 Kirke- og
undervisning
Kaare Fostervoll
- ut av regjering
Lars Moen
- inn i regjering
30.06.1948 Finnmarksaker i
Forsyning- og
gjenreisning
Peder Holt
- konsultativ,
ut av regjering
 
20.12.1948 Sosial   Aaslaug Aasland
- utnevnt
20.12.1948 Kommunal-
og arbeid
  Ulrik Olsen
- inn i regjering
1950 Departement Ut av departement Inn i departement
14.09.1950 Forsyning- og
gjenreisning
Nils Hønsvald
- ut av regjering
 
1951 Departement Ut av departement Inn i departement
29.06.1951 Industri Lars Evensen
- permisjon
Arne Drogseth
- inn i regjering,
konstituert
11.11.1951 Industri Arne Drogseth
- konstituert,
ut av regjering
Lars Evensen

 

Statsministerens sekretærer/Sekretærer ved Statsministerens kontor
Bøe, Gunnar, statsministersekretær. Statsministersekretær. Statssekretær 11. juli 1947, Finansdepartementet.

Hoffman, Johan Henrik, konsulent. Statsministersekretær 15. november 1945. Avskjed 23. april 1946.

Cappelen, Johan Zeier, kontorsjef. Statsministersekretær 1. juli 1946. Avskjed 29. februar 1948.

Sivertsen, Helge, sekretær. Statsministersekretær 28. juni 1947. Statssekretær 11. juli 1947, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Guldvog, Arnfinn, kontorsjef. Statsministersekretær 28. juni 1947. Avskjed 31. desember 1948.

Vik, Arnfinn, sekretær. Statsministersekretær 1. februar 1948. Avskjed 15. oktober 1948.

Knudsen, Kai Birger, kontorsjef. Statsministersekretær 1. april 1948.

Solumsmoen, Olaf, redaktør. Statsministersekretær (pressesaker) 8. november 1948, stillingen senere betegnet som pressesjef.

Haarr, Arne Gunnar, kontorsjef. Statsministersekretær 1. januar 1949.


Statssekretærer
Sivertsen, Helge
, statsministersekretær. Statssekretær 11. juli 1947, Kirke- og
undervisningsdepartementet.

Drogseth, Arne Gulbrand, personlig sekretær. Statssekretær 11. juli 1947, Handelsdepartementet. Industridepartementet 6. desember 1947. Konstituert statsråd 29. juni 1951, sjef for Industridepartementet.

Wold, Knut Getz, personlig sekretær. Statssekretær 11. juli 1947, Sosialdepartementet. Avskjed 1. april 1948.

Stokke, Halvdan Eyvind, personlig sekretær. Statssekretær 11. juli 1947, Samferdselsdepartementet. Avskjed 21. januar 1948.

Bøe, Gunnar, statsministersekretær. Statssekretær 11. juli 1947, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 2. januar 1948.

Bryn, Dag Ramsøy, personlig sekretær. Statssekretær 11. juli 1947, Forsvarsdepartementet. Avskjed 1. juli 1950.

Nordbø, Rasmus Mathias, sekretær. Statssekretær 19. mars 1948, Landbruksdepartementet.

Øksnes, (Kalmar) Karl Johannes, sosialattaché. Statssekretær 1. april 1948, Sosialdepartementet

Skaug, Arne, direktør. Statssekretær 7. mai 1948, Utenriksdepartementet. Avskjed 1. februar 1949.

Lothe, Egil, byråsjef. Statssekretær 1948, Finansdepartementet, etter statsråd Olav Meisdalshagens beslutning.

Boyesen, Jens Mogens, konsulent. Statssekretær 1. februar 1951, Utenriksdepartementet .

Roald, Halvard Andreas Gjøsund, byråsjef. Statssekretær 29. juni 1951, Industridepartementet. Avskjed 15. november 1951.

Andersen, Andreas Martinius, rektor. Statssekretær 1. august 1951, Forsvarsdepartementet .


Personlige sekretærer
Wold, Knut Getz
, konsulent. Personlig sekretær 1946, Sosialdepartementet. Statssekretær samme sted 11. juli 1947.

Hogna, Olav, generalsekretær. Personlig sekretær 15. juli 1946. Landbruksdepartementet. Avskjed 1947.

Stokke, Halvdan Eyvind, rådmann. Personlig sekretær 1946, Samferdselsdepartementet. Statssekretær samme sted 11. juli 1947.

Drogseth, Arne Gulbrand, ingeniør. Personlig sekretær 1946, Handelsdepartementet. Statssekretær samme sted 11. juli 1947.

Bryn, Dag Ramsøy, konsulent. Personlig sekretær 1946, Forsvarsdepartementet. Statssekretær samme sted 11. juli 1947.


Statsrådsekretær
Østern, Leif Martin, statsrådsekretær.

 

I foretrede for kong Haakon VII 13. november 1951 søkte statsminister Einar Gerhardsen avskjed for sin andre regjering, fordi han ønsket avløsning. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 16. november 1951, med virkning fra 19. november 1951 kl. 12.00. Samtidig ble Oscar Torps regjering utnevnt, med virkning fra 19. november 1951 kl. 12.00.

Til toppen