Oscar Fredrik Torp

Tidligere roller:

Statsminister og konstituert handelsminister (A)

Handelsdepartementet (av 1947) - Oscar Torps regjering

03.06.1954–15.06.1954

Statsminister (A)

Statsministerens kontor - Oscar Torps regjering

19.11.1951–22.01.1955

Forsynings- og gjenreisningsminister (A)

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–06.01.1948

Forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Einar Gerhardsens første regjering

25.06.1945–05.11.1945

Forsvarsminister, konstituert statsminister og konstituert utenriksminister i Oslo (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

14.05.1945–31.05.1945

Forsvarsminister, konstituert statsminister og konstituert utenriksminister (A)

Forsvarsdepartementet - Regjeringsdelegasjonen i Oslo 1945

08.05.1945–31.05.1945

Ved Nazi-Tysklands kapitulasjon i Norge 8. mai 1945, gikk Vidkunn Quislings ulovlige regjering i oppløsning. I samråd med Hjemmefronten hadde Johan Nygaardsvolds regjering i London oppnevnt åtte rådmenn til å lede departementene i Oslo innti en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London. Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennenes hovedoppgave var å koble departementene til regjeringen Nygaardsvold, og gjenopprette departementsinndelingen i Oslo slik den var 9. april 1940. 14. mai 1945 ble regjeringsdelegasjonen etablert i Oslo. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere, inntil ordningen med rådmenn ble avviklet 1. august 1945. 14. mai ble regjeringsdelegasjonen etablert. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere, inntil deres rolle ble avskaffet 1. august 1945. 31. mai 1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake og overtok regentskapet. 12. juni 1945 ledet kong Haakon det første statsrådsmøtet på Slottet siden 5. april 1940.

Forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1942–25.06.1945

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Finansminister og konstituert forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

28.11.1941–28.02.1942

Finansminister - på reise til Stockholm (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.05.1940–30.05.1940

Finansminister - på reise til Stockholm (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.04.1940–14.04.1940

Finansminister (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

01.07.1939–28.11.1942

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Johan Nygaardsvolds regjering

13.11.1936–01.07.1939

Konstituert forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.12.1935–15.08.1936