Regjeringsdelegasjonen i Oslo 1945

8. mai 1945–31. mai 1945

For å koble de nazistisk styrte departementene i Oslo til Norges lovlige regjering ved krigens slutt, oppnevnte Johan Nygaardsvolds regjering i samarbeid med Hjemmefrontens ledelse våren 1945 åtte rådmenn i Oslo.

Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennene tok fatt så snart den tyske kapitulasjonen var et faktum 8. mai 1945. Departementsinndelingen i Oslo ble nå tilbakeført til slik den var 9. april 1940, med noen justeringer.

Ved kongelig resolusjon i London 8. mai 1945 ble det utnevnt en regjeringsdelegasjon som skulle reise til Oslo så snart som mulig, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister.

12. mai 1945 kom statsrådene Sverre Støstad og Paul Hartmann til Oslo, 13. mai resten av delegasjonen. 14. mai ble regjeringsdelegasjonen etablert. Den holdt sine møter i Statsrådssalen på Slottet. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere.

31. mai 1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake og overtok regentskapet. 12. juni 1945 ledet kong Haakon det første statsrådsmøtet på Slottet siden 5. april 1940.

Om regjeringen

Statsminister:

Regjeringspolitikere