Paul Ernst Wilhelm Hartmann

Tidligere roller:

Finansminister og konstituert landbruksminister i Oslo (Hf)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

14.05.1945–31.05.1945

Finansminister og konstituert landbruksminister (Hf)

Finans- og tolldepartementet - Regjeringsdelegasjonen i Oslo 1945

08.05.1945–31.05.1945

Ved Nazi-Tysklands kapitulasjon i Norge 8. mai 1945, gikk Vidkunn Quislings ulovlige regjering i oppløsning. I samråd med Hjemmefronten hadde Johan Nygaardsvolds regjering i London oppnevnt åtte rådmenn til å lede departementene i Oslo innti en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London. Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennenes hovedoppgave var å koble departementene til regjeringen Nygaardsvold, og gjenopprette departementsinndelingen i Oslo slik den var 9. april 1940. 14. mai 1945 ble regjeringsdelegasjonen etablert i Oslo. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere, inntil ordningen med rådmenn ble avviklet 1. august 1945. 14. mai ble regjeringsdelegasjonen etablert. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere, inntil deres rolle ble avskaffet 1. august 1945. 31. mai 1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake og overtok regentskapet. 12. juni 1945 ledet kong Haakon det første statsrådsmøtet på Slottet siden 5. april 1940.

Finansminister (Hf)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1942–25.06.1945

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Konstituert finansminister (Hf)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

28.11.1941–15.02.1942

Konsultativ statsråd (Hf)

19.09.1941–20.03.1942