Finans- og tolldepartementet (1846–2000)

1. januar 1846 fikk Finans-, handels- og tolldepartementet navnet endret til Finans- og tolldepartementet. Handelssakene ble overført til det nyopprettede Indredepartementet.

1. oktober 1878 ble skogbrukssakene overført til Finans- og tolldepartementet fra Indredepartementet.

1. juli 1913 ble saker som gjaldt Arbeiderbruk- og Boligbanken, syke- og understøttelseskasser og livsforsikringsselskaper, overført fra Finans- og tolldepartementet til Sosialdepartementet (av 1913).

1. oktober 1916 ble Kongsberg sølvverk og myntverksted overført fra Finans- og tolldepartementet til det nyopprettede Handelsdepartementet (av 1916).

20. april 1917 ble pensjonskassen og enkekassen overført fra Finans- og tolldepartementet til Sosialdepartementet (av 1916).

30. april 1920 ble industriforsynings- og eksportforbudssakene overført til Finans- og tolldepartementet fra det nedlagte Industriforsyningsdepartementet.

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS). Finans- og tolldepartementet NS i Oslo ble ikke organisatorisk endret i krigsårene.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet til slik den var 9. april 1940. Samtidig ble priskontrollen overført til Finans- og tolldepartementet fra Justis- og politidepartementet, og lensmannsetaten fra Finans- og tolldepartementet til Justis- og politidepartementet.

1. januar 1980 ble ansvaret for langsiktig planlegging og samordning lagt til en egen statsråd i Finans- og tolldepartementet. 1. januar 1982 ble ordningen med en egen statsråd for langsiktig planlegging og samordning avviklet.

25. oktober 1996 ble ansvaret for langsiktig planlegging og for planleggingsavdelingen i Finans- og tolldepartementet, lagt til en egen statsråd i lokaler avgitt av Statsministerens kontor. 15. november 1996 ble disse sakene overført til Administrasjonsdepartementet.

1. januar 2000 fikk Finans- og tolldepartementet navnet endret til Finansdepartementet.

Regjeringspolitikere