Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finans- og tolldepartementet (1846–2000)

Navnet Finans- og tolldepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1846, ved at handelssakene ble overført til det nyopprettede Indredepartementet og Finans-, handels- og tolldepartementets navn ble endret Hovedtyngden av Finans- og tolldepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Finans-, handels- og tolldepartementet og 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker), til 1. Departement (finanssaker) og 4. Departement (handels- og tollsaker), som begge ble opprettet 2. mars 1814. 1. oktober 1878 ble skogbrukssakene overført fra Indredepartementet til Finans- og tolldepartementet. 1. juli 1913 ble saker somgjaldt Arbeiderbruk og Boligbanken, syke- og understøttelseskasser og livsforsikringsselskaper overført fra Finans- og tolldepartementet til Sosialdepartementet. 1. oktober 1916 ble Kongsberg sølvverk og myntverksted overført fra Finans- og tolldepartementet til det nyopprettede Handels- og sjøfartsdepartementet. 20. april 1917 ble pensjonskassen og enkekasse overført fra Finans- og tolldepartementet til Sosialdepartementet. 30. april 1920 ble industriforsynings- og eksportforbudssakene overført fra det nedlagte Industriforsyningsdepartementet til Finans- og tolldepartementet. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. Da ble samtidig priskontrollen overført til Finans- og tolldepartementet fra Justis- og politidepartementet, og lensmannsetaten overført fra Finans- og tolldepartementet til Justis- og politidepartementet. 1. januar 1980 ble ansvaret for langsiktig planlegging og samordning lagt til en egen statsråd med eget sekretariat i Finansdepartementet. 1. januar 1982 ble ordningen med en egen statsråd for langsiktig planlegging og samordning avviklet. 1. januar 2000 ble departementets navn endret til Finansdepartementet.

Regjeringspolitikere

Til toppen