Gunnar (Aanon Gunerius) Knudsen

Tidligere roller:

Statsminister og finansminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

12.12.1919–21.06.1920

Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. Siden da er statsministerens sekretariat Statsministerens kontor.

Statsminister og landbruksminister - også konstituert revisjonsminister til 01.07.1918 (V)

Landbruksdepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

31.01.1913–12.12.1919

Statsminister og finansminister - også konstituert revisjonsminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Gunnar Knudsens første regjering

19.03.1908–02.02.1910

Finansminister - også konstituert revisjonsminister til 07.06.1905 (V)

Finans- og tolldepartementet - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–31.10.1905

Landbruksminister og konstituert finansminister (V)

Landbruksdepartementet - Otto Blehrs første regjering

09.06.1903–22.10.1903

Konstituert landbruksminister og konstituert revisjonsminister (V)

Landbruksdepartementet - Otto Blehrs første regjering

30.03.1903–09.06.1903

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–30.03.1903

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johannes Steens andre regjering

24.12.1901–21.04.1902