Gunnar Knudsens første regjering

19. mars 1908–2. februar 1910

Venstre (V)

Gunnar Knudsens første regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 18. mars 1908, med virkning fra 19. mars 1908 kl. 10.30. Den overtok etter Jørgen Løvlands regjering, etter at denne hadde fått negativt flertall mot seg i trontaledebatten i Stortinget.

I statsråd 27. januar 1910 søkte Gunnar Knudsens første regjering avskjed, etter at valget 2. oktober-20. november 1909 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 1. februar 1910, med virkning fra 2. februar 1910 kl. 11.00. Samtidig ble Wollert Konows (S.B.) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Antall regjeringsmedlemmer:

19.03.1908 8
02.02.1910 8


Statsminister
Knudsen, (Aanon Gunerius) Gunnar, tidligere statsråd. Statsminister og sjef for Finansdepartementet og Revisjonsdepartementet.


Utenriksminister
Christophersen, Wilhelm Christopher, generalkonsul. Utenriksminister.


Statsråder
Heftye, Thomas Thomassen
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 11. april 1908.

Seip, Karl, skoledirektør. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Permittert 8. juli 1909. I embetet til sin død 16. september 1909.

Castberg, Johan, sorenskriver. Statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Abrahamsen, Lars Kristian, sorenskriver. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet.

Foosnæs, Hans Konrad, gårdbruker. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Ihlen, Nils Claus, fabrikkeier. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Lowzow, Haakon Ditlev, oberstløytnant. Statsråd 11. april 1908, sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 20. august 1909.

Spørck, August Geelmuyden, oberst. Statsråd 20. august 1909, sjef for Forsvarsdepartementet.

Hougen, Knut Johannes, ekspedisjonssjef. Konstituert statsråd 8. juli 1909, sjef for Kirkedepartementet, utnevnt 18. september 1909.

Hesselberg, Nils Otto, statssekretær. Konstituert statsråd flere ganger høsten 1909.


Statsrådsbevegelser i Knudsens første regjering 1908-1910:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1908      
11.04.1908 Forsvar Thomas T. Heftye
- ut av regjering
Haakon D. Lowzow
- inn i regjering
1909 Departement Ut av departement Inn i departement
08.07.1909 Kirke- og
undervisning
Karl Seip
- permisjon
Knut J. Hougen
- inn i regjering,
konstituert
20.08.1909 Forsvar Haakon D. Lowzow
- ut av regjering
August G. Spørck
- inn i regjering
16.09.1909 Kirke- og
undervisning
Karl Seip
- død
Knut J. Hougen
- konstituert
18.09.1909 Kirke- og
undervisning
  Knut J. Hougen
- utnevnt


Statssekretær
Hesselberg, Nils Otto
, statssekretær. Konstituert statsråd flere ganger høsten 1909.


I statsråd 27. januar 1910 søkte Gunnar Knudsens (første) regjering avskjed, etter at valget 2. oktober-20. november 1909 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 1. februar 1910, med virkning fra 2. februar 1910 kl. 11.00. Samtidig ble Wollert Konows (S.B.) regjering utnevnt, med virkning fra 2. februar 1910 kl. 11.00.

Til toppen