Gunnar Knudsens første regjering

19. mars 1908–2. februar 1910

Venstre (V)

Gunnar Knudsens første regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 18. mars 1908, med virkning fra 19. mars 1908 kl. 10.30. Den overtok etter Jørgen Løvlands regjering, etter at denne hadde fått negativt flertall mot seg i trontaledebatten i Stortinget.

I statsråd 27. januar 1910 søkte Gunnar Knudsens første regjering avskjed, etter at valget 2. oktober-20. november 1909 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 1. februar 1910, med virkning fra 2. februar 1910 kl. 11.00. Samtidig ble Wollert Konows (S.B.) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Nils Otto Hesselberg

Om regjeringen

Statsminister:
Gunnar (Aanon Gunerius) Knudsen (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere