Johan Castberg

Tidligere roller:

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1913) - Gunnar Knudsens andre regjering

01.07.1913–21.04.1914

Handelsminister (V)

Handelsdepartementet (av 1905) - Gunnar Knudsens andre regjering

31.01.1913–01.07.1913

01.07.1913 ble Handelsdepartementet (av 1905) omorganisert til Sosialdepartementet (Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri). Departementets sjøfartsavdeling ble i hovedsak overført til Utenriksdepartementet.

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Gunnar Knudsens første regjering

19.03.1908–02.02.1910