Gunnar Knudsens andre regjering

31. januar 1913–21. juni 1920

Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

31.01.1913 9
21.06.1920 9


                                                                                                  
                                                                                                

 

Statsminister
Knudsen, (Aanon Gunerius) Gunnar, tidligere statsminister. Statsminister og sjef for Landbruksdepartementet og Revisjonsdepartementet. Sjef for Landbruksdepartementet 1. juli 1918, sjef for Finansdepartementet 12. desember 1919.


Utenriksminister
Ihlen, Nils Claus
, tidligere statsråd. Utenriksminister, sjef også for Finansdepartementet 31. januar-3. februar 1913. Sjef også for Industriforsyningsdepartementet 5.-12. juli 1918.


Statsråder
Castberg, Johan
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet, omorganisert til Sosialdepartementet 1. juli 1913. Avskjed 21. april 1914.

Abrahamsen, Lars Kristian, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Sjef for Sosialdepartementet 26. juli 1916, tiltrådte 1. oktober 1916. Avskjed 20. februar 1919.

Bryggesaa, Aasulv Olsen, gårdbruker. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Avskjed 26. oktober 1915.

Keilhau, Hans Vilhelm Dopp Mandall, generalmajor. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 8. august 1914.

Omholt, Anton Thorkildsen, amtmann. Statsråd og sjef for Finansdepartementet, tiltrådte 3. februar 1913. Permittert 23. april-16. juli 1915, permittert 12. desember 1919. Avskjed 16. juni 1920.

Urbye, Andreas Tostrup, sorenskriver. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. Sjef for Justisdepartementet 26. juli 1916. Avskjed 1. mai 1917.

Petersen, Kristian Friis, sorenskriver. Statsråd 22. april 1914, sjef for Sosialdepartementet. Sjef for Handelsdepartementet 1. oktober 1916. Avskjed 20. februar 1919.

Holtfodt, Christian Theodor, generalmajor. Statsråd 8. august 1914, sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 20. februar 1919.

Blehr, Otto Albert, tidligere statsminister. Konstituert statsråd 23. april 1915, sjef for Finansdepartementet. Avskjed 16. juli 1915.

Løvland, Jørgen Gunnarsson, tidligere statsminister. Statsråd 26. oktober 1915, sjef for Kirkedepartementet.

Nalum, Fredrik Anton Martin Olsen, gårdbruker. Statsråd 26. juli 1916, sjef for Arbeidsdepartementet. Avskjed 7. mai 1920.

Vik, Oddmund Jacobsøn, amtmann. Statsråd 26. juli 1916, sjef for Provianteringsdepartementet. Avskjed 28. november 1917.

Prytz, Torolf, arkitekt. Statsråd 28. april 1917, sjef for Industriforsyningsdepartementet 30. april 1917. Avskjed 5. juli 1918.

Blehr, Otto Albert, tidligere statsminister. Statsråd 1. mai 1917, sjef for Justisdepartementet.

Stuevold-Hansen, Birger, høyesterettsadvokat. Statsråd 28. november 1917, sjef for Provianteringsdepartementet. Sjef for Handelsdepartementet 20. februar 1919.

Hauan, Haakon, direktør. Statsråd 12. juli 1918, sjef for Industriforsyningsdepartementet. Avskjed 1. mai 1920.

Berg, Paal Olav, høyesterettsassessor. Statsråd 20. februar 1919, sjef for Sosialdepartementet.

Peersen, Rudolf Elias, byfogd. Statsråd 20. februar 1919, sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 17. juni 1919.

Five, Haakon Martin, direktør. Statsråd 20. februar 1919, sjef for Provianteringsdepartementet. Også sjef for Landbruksdepartementet 12. desember 1919.

Aavatsmark, Ivar, generalmajor. Statsråd 17. juni 1919, sjef for Forsvarsdepartementet.

Mjelde, Ole Monsen, gårdbruker. Statsråd 10. mai 1920, sjef for Arbeidsdepartementet.


Statsrådsbevegelser i Knudsens andre regjering 1913-1920:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1914      
22.04.1914 Sosial Johan Castberg
- ut av regjering
Kristian F. Petersen
- inn i regjering
08.08.1914 Forsvar Hans W. Keilhau
- ut av regjering
Christian t. Holtfodt
- inn i regjering
1915 Departement Ut av departement Inn i departement
23.04.1915 Finans Anton T. Omholt
- permisjon
Otto A. Blehr
- inn i regjering,
konstituert
16.07.1915 Finans Otto A. Blehr
- konstituert,
ut av regjering
Anton T. Omholt
26.10.1915 Kirke- og
undervisning
Aasulv O. Bryggesaa
- ut av regjering
Jørgen Løvland
- inn i regjering
1916 Departement Ut av departement Inn i departement
26.07.1916 Arbeid Andreas T. Urbye Fredrik O. Nalum
- inn i regjering
26.07.1916 Justis Lars K. Abrahamsen Andreas T. Urbye
26.08.1916 Proviantering   Oddmund J. Vik
- inn i regjering,
utnevnt 26.07.1916
01.10.1916 Sosial Kristian F. Petersen Lars K. Abrahamsen
01.10.1916 Handel   Kristian F. Petersen
1917 Departement Ut av departement Inn i departement
30.04.1917 Industriforsyning   Torolf Prytz
- inn i regjering
01.05.1917 Justis Andreas T. Urbye
- ut av regjering
Otto A. Blehr
- inn i regjering
28.11.1917 Proviantering Oddmund J. Vik
- ut av regjering
Birger Stuevold-Hansen
- inn i regjering
1918 Departement Ut av departement Inn i departement
01.07.1918 Revisjon Gunnar Knudsen  
05.07.1918 Industriforsyning Torolf Prytz
- ut av regjering
Nils C. Ihlren
- konstituert
12.07.1918 Industriforsyning Nils C. Ihlen
- konstituert
Haakon Hauan
- inn i regjering
1919 Departement Ut av departement Inn i departement
20.02.1919 Sosial Lars K. Abrahamsen
- ut av regjering
Paal Berg
- inn i regjering
20.02.1919 Handel Kristian F. Petersen
- ut av regjering
Birger Stuevold-Hanssen
20.20.1919 Forsvar Christian T. Holtfodt
- ut av regjering
Rudolf E. Peersen
- inn i regjering
20.02.1919 Proviantering Birger Stuevold-Hansen Haakon M. Five
- inn i regjering
17.06.1919 Forsvar Rudolf E. Peersen
- ut av regjering
Ivar Aavatsmark
- inn i regjering
12.12.1919 Landbruk Gunnar Knudsen Haakon M. Five
- konstituert
12.12.1919 Finans Anton T. Omholt
- permisjon,
ut av regjering
16.06.1920
Gunnar Knudsen
1920 Departement Ut av departement Inn i departement
01.05.1920 Industriforsyning Haakon Hauan
- ut av regjering
 
07.05.1920 Arbeid Fredrik O. Nalum
- ut av regjering
 
10.05.1920 Arbeid   Ole M. Mjelde
- inn i regjering


Statssekretær
Hesselberg, Nils Otto
, statssekretær.

 

4. februar 1919 søkte Gunnar Knudsens andre regjering avskjed, fordi regjeringen ikke hadde fått tilstrekkelig oppslutning i Stortinget om en stram økonomisk politikk. I statsråd 20. februar 1919 anmodet kong Haakon VII  regjeringen om å bli sittende. Med unntak av statsrådene Lars Kr. Abrahamsen, Kristian Friis Petersen og Christian Holtfodt, trakk regjeringsmedlemmene avskjedssøknadene tilbake.

I statsråd 16. juni 1920 søkte Gunnar Knudsens regjering igjen avskjed, etter at regjeringen ikke hadde fått støtte i Stortinget for en stram økonomisk politikk. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 19. juni 1920, med virkning fra 21. juni 1920 kl. 12.00.  Samtidig ble Otto B. Halvorsens (første) regjering utnevnt, med virkning fra 21. juni 1920 kl. 12.00.

Til toppen