Gunnar Knudsens andre regjering

31. januar 1913–21. juni 1920

Venstre (V)

Gunnar Knudsens andre regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 30. januar 1913, med virkning fra 31. januar 1913. Den overtok etter Jens Bratlies regjering, etter at valget 20. oktober-11. november 1912 ikke hadde gitt Bratlies regjering tilstrekkelig støtte i Stortinget.

4. februar 1919 søkte Gunnar Knudsens andre regjering avskjed, fordi regjeringen ikke hadde fått tilstrekkelig oppslutning i Stortinget om en stram økonomisk politikk. I statsråd 20. februar 1919 anmodet kong Haakon VII  regjeringen om å bli sittende. Med unntak av statsrådene Lars Kr. Abrahamsen, Kristian Friis Petersen og Christian Holtfodt, trakk regjeringsmedlemmene avskjedssøknadene tilbake.

I statsråd 16. juni 1920 søkte Gunnar Knudsens regjering igjen avskjed, etter at regjeringen ikke hadde fått støtte i Stortinget for en stram økonomisk politikk. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 19. juni 1920, med virkning fra 21. juni 1920 kl. 12.00.  Samtidig ble Otto B. Halvorsens (første) regjeringutnevnt, med virkning fra 21. juni 1920 kl. 12.00.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Nils Otto Hesselberg

Om regjeringen

Statsminister:
Gunnar (Aanon Gunerius) Knudsen (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere