Ivar Aavatsmark

Tidligere roller:

Forsvarsminister (V)

Forsvarsdepartementet - Otto Blehrs andre regjering

22.06.1921–06.03.1923

Forsvarsminister (V)

Forsvarsdepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

17.06.1919–21.06.1920