Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsdepartementet (1885–)

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Navnet Forsvarsdepartementet ble tatt i bruk 1. september 1885, ved at Armedepartementet overtok Marinedepartements saker og fikk nytt navn. Hovedtyngden av Forsvarsdepartementets saksområde har linjer tilbake via Armedepartementet og Marinedepartementet, 6. Departement (armesaker), 7. Departement (marinesaker) og 6. Departement (Det militære departement), til Kommisariatskollegiet og Kommisariatskommisjonen som ble opprettet 2. mars 1814 og Sjøkrigskommisariatet som ble opprettet 12. april 1814. 26. november 1920 ble luftfartssaker, unntatt postførsel, lagt til Forsvarsdepartementet. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. Forsvarsdepartementet eksisterte ikke som eget departement i Oslo. Restsakene ble overført til det nyopprettede Innenriksdepartementet, i desember 1944 til Finans- og tolldepartementet. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen gjenopprettet i Oslo. Losvesenet ble overført fra Forsvarsdepartementet til Handelsdepartementet. 3. august 1945 ble Forsvarsdepartermentet organisert i avdelinger  og kontorer etter saksområder, ikke etter forsvarsgrener. 15. februar 1946 ble Forsvarsdepartementets avdeling for sivil luftfart overført til Arbeidsdepartementet.

Regjeringspolitikere

Til toppen