Forsvarsdepartementet (1885–)

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

1. september 1885 fikk Armedepartementet (av 1846) navnet endret til Forsvarsdepartementet. Sakene fra det nedlagte Marinedepartement (av 1885) ble overført.

26. november 1920 ble luftfartssaker, unntatt postførsel, lagt til Forsvarsdepartementet.

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS).

Forsvarsdepartementet eksisterte ikke som eget departement i Oslo under krigen. Restsakene ble overført til det nyopprettede Innenriksdepartementet NS, i desember 1944 til Finans- og tolldepartementet NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940. Samtidig ble losvesenet overført fra Forsvarsdepartementet til Handelsdepartementet (av 1916).

3. august 1945 ble Forsvarsdepartermentet organisert i avdelinger  og kontorer etter saksområder, ikke etter forsvarsgrener.

15. februar 1946 ble Forsvarsdepartementets avdeling for sivil luftfart overført til Arbeidsdepartementet (av 1885).

Regjeringspolitikere