Otto B. Halvorsens andre regjering

6. mars 1923–30. mai 1923

Høyre (H) og Venstre (V)

 Antall regjeringsmedlemmer:

06.03.1923 9
30.05.1923 9

 

Statsminister
Halvorsen, Otto Bahr, tidligere statsminister. Statsminister og sjef for Justisdepartementet. Permittert 24. mars 1923. I embetet til sin død 23. mai 1923. (H)

Michelet, Christian Fredrik, utenriksminister. Konstituert statsminister 24. mars 1923. (H)

 

Utenriksminister
Michelet, Christian Fredrik, tidligere utenriksminister. Utenriksminister. Også konstituert statsminister 24. mars 1923. (H)

 

Statsråder
Berge, Abraham Theodor
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. (FrV)

Wefring, Karl Wilhelm, tidligere statsråd, Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (FrV)

Klingenberg, Odd Sverressøn, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Også konstituert sjef for Justisdepartementet 24. mars 1923. (H)

Holmboe, Johan Henrik Rye, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (FrV)

Middelthon, Cornelius, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (H)

Sælen, Ivar Bergesen, gårdbruker. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (H)

Venger, Anders, gårdbruker. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (H)

 

Statsrådsbevegelser i Halvorsens andre regjering 1923:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
24.03.1923 Statsminister Otto B. Halvorsen
- permisjon,
død 23.05.1923
Christian Michelet
- konstituert
24.03.1923 Justis Otto B. Halvorsen
- permisjon,
død 23.05.1923
Odd Klingenberg
- konstituert

 

Statssekretær
Fürst, Hans Severin
, statssekretær.

 

I statsråd 24. mai 1923 meldte fungerende statsminister Christian Michelet at statsminister Otto B. Halvorsen var avgått ved døden 23. mai. På kong Haakon VIIs anmodning fortsatte regjeringen inntil den i statsråd 30. mai 1923 ble rekonstruert med virkning fra samme dag kl. 11.00. Abraham Berge ble utnevnt til statsminister. På Kongens oppfordring erklærte de øvrige regjeringsmedlemmene seg villige til å bli stående i sine embeter. Christian Lange Rolfsen ble utnevnt til statsråd og sjef for Justisdepartementet.

 

Til toppen