Otto B. Halvorsens andre regjering

6. mars 1923–30. mai 1923

Høyre (H) og Venstre (V)

Otto B. Halvorsens andre regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 5. mars 1923, med virkning fra 6. mars 1923 kl. 12.00. Den overtok etter Otto Blehrs andre regjering, som hadde fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om å øke vin- og brennevinimporten fra Spania og Portugal.

I statsråd 24. mai 1923 meldte fungerende statsminister Christian Michelet at statsminister Otto B. Halvorsen var avgått ved døden 23. mai. På kong Haakon VIIs anmodning fortsatte regjeringen inntil den i statsråd 30. mai 1923 ble rekonstruert med virkning fra samme dag kl. 11.00. Abraham Berge ble utnevnt til statsminister. På Kongens oppfordring erklærte de øvrige regjeringsmedlemmene seg villige til å bli stående i sine embeter. Christian Lange Rolfsen ble utnevnt til statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Hans Severin Fürst

Om regjeringen

Statsminister:
Otto Bahr Halvorsen (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H) og Frisinnede Venstre (FRIVNSTR)

Regjeringspolitikere