Abraham Theodor Berge

Tidligere roller:

Statsminister og finansminister (FRIVNSTR)

Finans- og tolldepartementet - Abraham Berges regjering

30.05.1923–25.07.1924

Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. Siden da er statsministerens sekretariat Statsministerens kontor.

Finansminister (FRIVNSTR)

Finans- og tolldepartementet - Otto B. Halvorsens andre regjering

06.03.1923–30.05.1923

Finansminister (FRIVNSTR)

Finans- og tolldepartementet - Wollert Konows (S.B.) regjering

02.02.1910–20.02.1912

Kirke- og undervisningsminister (FRIVNSTR)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Jørgen Løvlands regjering

23.10.1907–19.03.1908

Finansminister (FRIVNSTR)

Finans- og tolldepartementet - Christian Michelsens regjering

07.11.1906–23.10.1907