Abraham Berges regjering

30. mai 1923–25. juli 1924

Frisinnede Venstre (FrV) og Høyre (H)

Abraham Berges regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 30. mai 1923, med virkning fra samme dag kl. 11.00. Den var en rekonstruering av Otto B. Halvorsens andre regjering, etter statsminister Halvorsens død 23. mai 1923.

I statsråd 23. juli 1924 søkte Abraham Berges regjering avskjed, etter ikke å ha fått tilstrekkelig støtte i Stortingets støtte for alkoholforbudet. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 25. juli 1924, med virkning fra 25. juli 1924 kl. 13.30. Samtidig ble Johan L. Mowinckels (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Hans Severin Fürst

Om regjeringen

Statsminister:
Abraham Theodor Berge (FRIVNSTR)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Frisinnede Venstre (FRIVNSTR) og Høyre (H)

Regjeringspolitikere