Abraham Berges regjering

30. mai 1923–25. juli 1924

Høyre (H) og Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

30.05.1923 9
25.07.1924 9

 

Statsminister
Berge, Abraham Theodor, statsråd. Statsminister og sjef for Finansdepartementet. (FrV)

 

Utenriksminister
Michelet, Christian Fredrik, utenriksminister. (H)

 

Statsråder
Wefring, Karl Wilhelm
, statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (FrV)

Klingenberg, Odd Sverressøn, statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (H)

Holmboe, Johan Henrik Rye, statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (FrV)

Middelthon, Cornelius, statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (H)

Sælen, Ivar Bergersen, statsråd og sjef for Kirkedepartementet. I embetet til sin død 24. november 1923. (H)

Venger, Anders, statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Sjef også for Kirkedepartementet 24. november-12. desember 1923. (H)

Rolfsen, Christian Lange, lagmann. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. (H)

Sanne, Karl, gårdbruker. Statsråd 12. desember 1923, sjef for Kirkedepartementet. (H)

 

Statsrådsbevegelser i Berges regjering 1923-1924:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1923      
24.11.1923 Kirke- og
undervisning
Ivar B. Sælen
- død
Anders Venger
- konstituert
12.12.1923 Kirke- og
undervisning
Anders Venger
- konstituert
Karl Sanne
- inn i regjering

 

Statssekretær
Fürst, Hans Severin
, statssekretær.

 

I statsråd 23. juli 1924 søkte Abraham Berges regjering avskjed, etter ikke å ha fått tilstrekkelig støtte i Stortingets støtte for alkoholforbudet. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 25. juli 1924, med virkning fra 25. juli 1924 kl. 13.30. Samtidig ble Johan L. Mowinckels (første) regjering utnevnt, med virkning fra 25. juli 1924 kl. 13.30.

Til toppen