Historisk arkiv

Regjeringsperiode før 1935

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1924

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1924.
Opplest av Kongen, som erklærte det 72. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 10. januar 1924.

Kilde: www.stortinget.no