Kirke- og undervisningsdepartementet (1819–1990)

1. januar 1819 fikk 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) navnet endret til Kirke- og undervisningsdepartementet.

3. august 1885 ble tekniske skoler og den europeiske gradmåling overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til det nyopprettede Arbeidsdepartementet (av 1885).

1. juli 1913 ble sedelighets- og avholdssaker overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Sosialdepartementet (av 1913).

1. oktober 1916 ble fattig- og omstreifervesenet overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Sosialdepartementet (av 1916). 

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS). Kirke- og undervisningsdepartementet NS i Oslo ble ikke organisatorisk endret i krigsårene.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

14. oktober 1981 ble ansvaret for kultur- og vitenskapssakene lagt til en egen statsråd i Kirke- og undervisningsdepartementet. 1. januar 1982 ble disse sakene overført til det nyopprettede Kultur- og vitenskapsdepartementet.

16. oktober 1989 ble ansvaret for kirkesaker i Kirke- og undervisningsdepartementet lagt til sjefen for Kultur- og vitenskapsdepartementet, mens ansvaret for vitenskapssaker i Kultur- og vitenskapsdepartementet ble lagt til sjefen for Kirke- og undervisningsdepartementet. 1. januar 1990 ble kirkesakene overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Kultur- og vitenskapsdepartementet, mens vitenskapssakene ble overført fra Kultur- og vitenskapsdepartementet til Kirke- og undervisningsdepartementet. Kirke- og undervisningsdepartementet fikk nå navnet endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, oppført her som Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990). Kultur- og vitenskapsdepartementet fikk navnet endret til Kirke- og kulturdepartementet.

Regjeringspolitikere