Francis Hagerups andre regjering

22. oktober 1903–11. mars 1905

Venstre (V) og Høyre (H)

Antall regjeringsmedlemmer:

22.10.1903 10 
11.03.1905 10

 

Statsministre
Hagerup, George Francis, tidligere statsminister. Statsminister og sjef for Justisdepartementet. (S)

Ibsen, Sigurd, statsråd. Statsminister i Stockholm. (V)


Statsråder
Kildal, Birger
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet og Revisjonsdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 1. september 1904. (V)

Michelsen, Peter Christian Hersleb Kjerschow, skipsreder. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Permisjon 30. juni 1904. Sjef for Finansdepartementet 1. september 1904. (V)

Strugstad, Oscar Sigvald Julius, oberstløytnant. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (S)

Hauge, Hans Nilsen, sogneprest. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (H)

Schøning, Jacob Marius, postmester. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 1. september 1904. (V)

Hansen, Hans Christian Albert, amtsingeniør. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (H)

Vogt, Paul Benjamin, overrettssakfører. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Handelsdepartementet og Revisjonsdepartementet 1. september 1904. (H)

Mathiesen, Christian Pierre, godseier. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 26. september 1904. (H)

Mellbye, Johan Egeberg, godseier. Statsråd 26. september 1904, sjef for Landbruksdepartementet. (H)


Statsrådsbevegelser i Hagerups andre regjering 1903-1905:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1904      
30.06.1904 Stockholm Christian Michelsen
- permisjon
 
01.09.1904 Stockholm   Birger Kildal
01.09.1904 Stockholm Bernjamin Vogt Jacob Schøning
01.09.1904 Finans Birger Kildal Christian Michelsen
01.09.1904 Revisjon Birger Kildal Benjamin Vogt
01.09.1904 Handel Jacob Schøning Benjamin Vogt
26.09.1904 Landbruk Christian P. Mathiesen
- ut av regjering
Johan E. Mellbye
- inn i regjering


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Ekspedisjonssjef i Stockholm
Sibbern, August
, ekspedisjonssjef.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Paulsen, Paul Ivar
, byråsjef. Sekretær 22. oktober 1903

 

28. februar 1905 søkte statsrådene Christian Michelsen og Jacob Schøning avskjed. I statsråd 1. mars 1905 søkte statsminister Francis Hagerup, statsminister Sigurd Ibsen og de øvrige medlemmene av regjeringen avskjed. Årsaken var intern uenighet om statsministerens forhandlingslinje i unionsspørsmålet.

I statsråd 11. mars 1905 ble Francis Hagerups andre regjerings avskjedssøknad innvilget av kronprinsregent Gustaf, med virkning fra 11. mars 1905 kl. 12.00. Christian Michelsen trakk sin avskjedssøknad tilbake. Samtidig ble Christian Michelsens regjering utnevnt, med virkning fra 11. mars 1905 kl. 12.00.

Til toppen