Francis Hagerups andre regjering

22. oktober 1903–11. mars 1905

Høyre (H), Samlingspartiet (S) og Venstre (V)

Francis Hagerups andre regjering ble utnevnt av kong Oscar II i statsråd 22. oktober 1903, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Otto Blehrs første regjering, etter at valget 6. august-16. september 1903 ikke hadde gitt Blehrs regjering tilstrekkelig støtte i Stortinget.

28. februar 1905 søkte statsrådene Christian Michelsen og Jacob Schøning avskjed. I statsråd 1. mars 1905 søkte statsminister Francis Hagerup, statsminister  Sigurd Ibsen (Stockholm) og de øvrige medlemmene av regjeringen avskjed. Årsaken var intern uenighet om statsminister Hagerups forhandlingslinje i unionsspørsmålet.

I statsråd 11. mars 1905 ble Francis Hagerups andre regjerings avskjedssøknad innvilget av kronprinsregent Gustaf, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Christian Michelsen trakk sin avskjedssøknad tilbake. Samtidig ble Christian Michelsens regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssjef Agust Sibbern

Om regjeringen

Statsminister:
George Francis Hagerup (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Koalisjonsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H), Samlingspartiet (SMLNGSP) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere