Sigurd Ibsen

Tidligere roller:

Statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Francis Hagerups andre regjering

22.10.1903–11.03.1905

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–22.10.1903