Otto Blehrs første regjering

21. april 1902–22. oktober 1903

Venstre (V)

Otto Blehr ble utnevnt som statsminister av kronprinsregent Gustaf i statsråd 21. april 1902, med virkning fra samme dag. Samtidig ble de øvrige medlemmene i Johannes Steens andre regjering stadfestet i sine embeter. Bakgrunnen var at det i Venstre var  kommet fram ønske om at statsminister Steen måtte vike for yngre krefter. Steen hadde søkt avskjed 12. april 1902, mens Blehr og resten av regjeringen hadde stilt sine embeter til disposisjon i statsråd 16. april 1902. Sigurd Ibsen ble utnevnt til statsråd 21. april 1902, og tok sete i løpet av statsrådsmøtet.

I statsråd 22. oktober 1903 søkte Otto Blehrs første regjering avskjed, etter at valget 6. august-16. september 1903 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i samme statsrådsmøte, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Statsråd Sigurd Ibsen trakk sin avskjedssøknad tilbake. Samtidig ble Francis Hagerups andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssjef Hans Schlytter, til 1. mars 1903
Ekspedisjonssjef August Sibbern, fra 22. juni 1903

Om regjeringen

Statsminister:
Otto Albert Blehr (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere