Otto Blehrs første regjering

21. april 1902–22. oktober 1903

Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

21.04.1902 10
22.10.1903   9

 

Statsministre
Blehr, Otto Albert, statsminister i Stockholm. Statsminister og sjef for Indredepartementet, navneendring til Handelsdepartementet 1. januar 1903. Sjef også for Revisjonsdepartementet 9. juni 1903.

Qvam, Ole Anton, statsråd. Statsminister i Stockholm.


Statsråder
Wexelsen, Vilhelm Andreas, statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Løvland, Jørgen Gunnarsson, statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Sunde, Elias, statsråd og sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 9. juni 1903.

Konow, Wollert (Hedemarken), statsråd og sjef for Landbruksdepartementet og Revisjonsdepartementet. Permittert 30. mars 1903. Avskjed 9. juni 1903.

Stang, Hans Georg Jacob, statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 9. juni 1903.

Årstad, Søren Tobias, statsråd. Sjef for Justisdepartementet.

Knudsen, (Aanon Gunerius) Gunnar, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Konstituert sjef for Landbruksdepartementet og Revisjonsdepartementet 30. mars 1903, sjef for Landbruksdepartementet og Finansdepartementet 9. juni 1903.

Ibsen, Sigurd, ekspedisjonssekretær. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm.

Heftye, Thomas Thomassen, kaptein. Statsråd 9. juni 1903, sjef for Forsvarsdepartementet.


Statsrådsbevegelser i Blehrs første regjering 1902-1903:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1903      
30.03.1903 Stockholm Gunanr Knudsen  
30.03.1903 Landbruk Wollert Konow (H)
- permisjon
Gunnar Knudsen
- konstituert
30.03.1903 Revisjon Wollert Konow (H)
- permisjon
Gunnar Knudsen
- konstituert
09.06.1903 Stockholm   Elias Sunde
09.06.1903 Landbruk Wollert Konow (H)
- ut av regjering
Gunanr Knudsen
- utnevnt
09.06.1903 Revisjon Wollert Konow (H)
- ut av regjering
Otto A. Blehr
09.06.1903 Finans Elias Sunde Gunnar Knudsen
09.06.1903 Forsvar Georg Stang
- ut av regjering
Thomas T. Heftye
- inn i regjering


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Ekspedisjonssjef i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssjef. I embetet til sin død 1. mars 1903.

Sibbern, August, kammerherre. Ekspedisjonssjef 22. juni 1903.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Bøgh, Leif
, byråsjef. Sekretær 1. juli 1902. Avskjed 22. oktober 1903.

 

I statsråd 22. oktober 1903 søkte Otto Blehrs (første) regjering avskjed,  etter at valget 6. august-16. september 1903 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i samme statsrådsmøte, med virkning fra 22. oktober 1903 kl. 12.00. Statsråd Sigurd Ibsen trakk sin avskjedssøknad tilbake. Samtidig ble Francis Hagerups andre regjering utnevnt, med virkning fra 22. oktober 1903 kl 12.00.

 

Til toppen