Otto Albert Blehr

Tidligere roller:

Statsminister og finansminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Otto Blehrs andre regjering

22.06.1921–06.03.1923

Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. Siden da er statsministerens sekretariat Statsministerens kontor.

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

01.05.1917–21.06.1920

Konstituert finansminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

23.04.1915–16.07.1915

Statsminister og handelsminister - også konstituert revisjonsminister fra 09.06.1903 (V)

Handelsdepartementet (av 1903) - Otto Blehrs første regjering

01.01.1903–22.10.1903

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Statsminister - også indreminister til 01.01.1903, også handelsminister fra 01.01.1903, også konstituert revisjonsminister fra 09.06.1903 (V)

Indredepartementet - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–22.10.1903

Statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johannes Steens andre regjering

17.02.1898–21.04.1902

Statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johannes Steens første regjering

06.03.1891–02.05.1893