Johannes Steens andre regjering

17. februar 1898–21. april 1902

Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

17.02.1898 10
21.04.1902 10

 

Statsministre
Steen, Johannes Wilhelm Christian, tidligere statsminister. Statsminister, også sjef for Revisjonsdepartementet til 29. februar 1900. Også sjef for Indredepartementet 24. mars 1900.

Blehr, Otto Albert, tidligere statsminister i Stockholm. Statsminister i Stockholm.


Statsråder
Thilesen, Georg August
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Indredepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 29. april 1899, sjef for Finansdepartementet 19. mai 1900. Avskjed 6. november 1900.

Wexelsen, Vilhelm Andreas, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Nysom, Hans Hein Theodor, tidligere statsråd. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Arbeidsdepartementet 1. mars 1899, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 5. juni 1900. Avskjed 6. november 1900.

Qvam, Ole Anton, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Sjef for Indredepartementet 28. april 1899, sjef også for Revisjonsdepartementet 29. februar 1900, sjef for Revisjonsdepartementet 24. mars 1900, sjef også for Landbruksdepartementet 1. april 1900, sjef for Justisdepartementet 6. november 1900.

Holst, Peter Theodor, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 6. november 1900.

Løchen, Einar, høyesterettsassessor. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Justisdepartementet 29. april 1899. Avskjed 6. november 1900.

Løvland, Jørgen Gunnarsson, bankbestyrer. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet til 1. mars 1899. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 29. april 1899, sjef for Arbeidsdepartementet 5. juni 1900.

Sunde, Elias, grosserer. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 19. mai 1900, sjef for Finansdepartementet 8. juni 1901.

Konow, Wollert (Hedemarken), tidligere statsråd. Statsråd 6. november 1900, sjef for Landbruksdepartementet og Revisjonsdepartementet.

Stang, Hans Georg Jacob, oberstløytnant. Statsråd 6. november 1900, sjef for Forsvarsdepartementet.

Sparre, Christian, kommandørkaptein. Statsråd 6. november 1900, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Avskjed 23. desember 1901.

Årstad, Søren Tobias, overrettssakfører. Statsråd 6. november 1900, sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 8. juni 1901.

Knudsen, (Aanon Gunerius) Gunnar, skipsreder. Statsråd 24. desember 1901, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm.


Statsrådsbevegelser i Steens andre regjering 1898-1902:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1899      
01.03.1899 Stockholm Hans T. Nysom  
01.03.1899 Arbeid Jørgen Løvland Hans T. Nysom
08.04.1899 Stockholm   Jørgen Løvland
28.04.1899 Indre Georg A. Thilesen Ole A. Qvam
29.04.1899 Stockholm Einar Løchen Georg A. Thilesen
xx.04.1899 Justis Ole A. Qvam Einar Løchen
1900 Departement Ut av departement Inn i departement
29.02.1900 Revisjon Johannes Steen Ole A. Qvam
24.03.1900 Indre Ole A. Qvam Johannes Steen
01.04.1900 Landbruk   Ole A. Qvam
19.05.1900 Stockholm Georg A. Thilesen Elias Sunde
19.05.1900 Finans Elias Sunde Georg A. Thilesen
05.06.1900 Stockholm Jørgen Løvland Hans T. Nysom
05.06.1900 Arbeid Hans T. Nysom Jørgen Løvland
03.11.1900 Revisjon Ole A. Qvam  
06.11.1900 Stockholm Hans T. Nysom
- ut av regjering
Christian Sparre
- inn i regjering
06.11.1900 Justis Einar Løchen
- ut av regjering
Ole A. Qvam
06.11.1900 Finans Georg A. Thilesen
- ut av regjering
Søren T. Årstad
- inn i regjering
06.11.1900 Forsvar Peter T. Holst
- ut av regjering
Georg Stang
- inn i regjering
06.11.1900 Landbruk Ole A. Qvam Wollert Konow (H)
- inn i regjering
06.11.1900 Revisjon   Wollert Konow (H)
- inn i regjering
1901 Departement Ut av departement Inn i departement
08.06.1901 Stockholm Elias Sunde Søren T. Årstad
08.06.1901 Finans Søren T. Årstad Elias Sunde
24.12.1901 Stockholm Christian Sparre
- ut av regjering
Gunnar Knudsen
- inn i regjering


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
- tittelen endret til ekspedisjonssjef i Stockholm 1899 
Schlytter, Hans, ekspedisjonssekretær. Ekspedisjonssjef 1899.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Blom, Edvard Kristoffer Storm
, tidligere sekretær. Sekretær 18. februar 1898. Avskjed  31. august 1900.

Hektoen, Jon Halvorsen, konstituert byråsjef. Sekretær 1. september 1900. Avskjed 21. april 1902.


12. april 1902 søkte statsminister Johannes Steen avskjed, etter at det i Venstre var  kommet fram ønske om at Steen måtte vike for yngre krefter. I statsråd 16. april 1902 stilte statsminister Otto Blehr og resten av regjeringen sine embeter til disposisjon. Steens avskjedssøknad ble innvilget av kronprinsregent Gustaf i statsråd 21. april 1902, med virkning fra 21. april 1902. Otto Blehr ble utnevnt som statsminister, mens de øvrige regjeringsmedlemmene på kronprinsregentens oppfordring erklærte seg villige til å bli stående i sine embeter, alt med virkning fra 21. april 1902. Sigurd Ibsen ble utnevnt til statsråd, og tok sete i løpet av statsrådsmøtet.

 

Til toppen