Johannes Steens andre regjering

17. februar 1898–21. april 1902

Venstre (V)

Johannes Steens andre regjering ble utnevnt av kong Oscar II i statsråd 17. februar 1898, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Francis Hagerups første regjering, etter at valget 14. august-30. november 1897 ikke hadde gitt Hagerups regjering tilstrekkelig støtte i Stortinget. 

12. april 1902 søkte statsminister Johannes Steen avskjed, etter at det i Venstre var  kommet fram ønske om at han måtte vike for yngre krefter. I statsråd 16. april 1902 stilte statsminister Otto Blehr (Stockholm) og resten av regjeringen sine embeter til disposisjon. Steens avskjedssøknad ble innvilget av kronprinsregent Gustaf i statsråd 21. april 1902, med virkning fra samme dag. Otto Blehrble utnevnt som statsminister, mens de øvrige regjeringsmedlemmene på kronprinsregentens oppfordring erklærte seg villige til å bli stående i sine embeter, alt med virkning fra samme dag. Sigurd Ibsen ble samtidig utnevnt til statsråd, og tok sete i løpet av statsrådsmøtet.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter, til 1899
Ekspedisjonssjef Hans Schlytter, fra 1899

Om regjeringen

Statsminister:
Johannes Wilhelm Christian Steen (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere