Johannes Wilhelm Christian Steen

Tidligere roller:

Statsminister og indreminister (V)

Indredepartementet - Johannes Steens andre regjering

24.03.1900–21.04.1902

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Statsminister - også revisjonsminister til 29.02.1900 (V)

Revisjonsdepartementet - Johannes Steens andre regjering

17.02.1898–21.04.1902

Statsminister og finansminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Johannes Steens første regjering

06.03.1891–02.05.1893