Revisjonsdepartementet (1822–1918)

Revisjonsdepartementet ble opprettet 23. mars 1822. Det overtok revisjons- og regnskapssakene fra de andre departementene, først og fremst fra Finans-, handels- og tolldepartementet.

1. juli 1917 ble Revisjonsdepartementet nedlagt. Sakene ble overført til Statsrevisjonen, fra 1938 kalt Riksrevisjonen.

Regjeringspolitikere