Wollert Konow (Søndre Bergenhus)

Tidligere roller:

Statsminister og revisjonsminister - også konstituert landbruksminister til 01.03.1910 (FRIVNSTR)

Revisjonsdepartementet - Wollert Konows (S.B.) regjering

02.02.1910–20.02.1912

Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. Siden da er statsministerens sekretariat Statsministerens kontor.