Wollert Konows (S.B.) regjering

2. februar 1910–20. februar 1912

Høyre (H), Venstre (V) og Frisinnede Venstre (FRIVNSTR)

Antall regjeringsmedlemmer:

02.02.1910 8
20.02.1912 9


Statsminister
Konow, Wollert (Søndre Bergenhus), brukseier. Statsminister og sjef for Revisjonsdepartementet og Landbruksdepartementet. Sjef for Revisjonsdepartementet 1. mars 1910. (FrV)


Utenriksminister
Irgens, Johannes
, minister. Utenriksminister. (FrV, senere H)


Statsråder
Arctander, Sofus Anton Birger, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. Avskjed 11. juni 1910. (FrV)

Berge, Abraham Theodor, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. (FrV)

Scheel, Herman Carsten Johannes, høyesterettsassessor. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. (H)

Bull, Karl Sigwald Johannes, oberstløytnant. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Qvigstad, Just Knud, rektor. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (H)

Brænne, Bernhard Cornelius, fabrikkeier. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. Sjef for Handelsdepartementet 11. juni 1910. (H)

Holtsmark, Bernt, landbruksskolebestyrer. Statsråd 1. mars 1910, sjef for Landbruksdepartementet. (FrV)

Darre-Jenssen, Hans Jørgen, overingeniør. Statsråd 11. juni 1910, sjef for Arbeidsdepartementet. (FrV)


Statsrådsbevegelser i Konows regjering 1910-1912:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1910      
01.03.1910 Landbruk Wollert Konow (S.B.) Bernt Holtsmark
- inn i regjering
11.06.1910 Handel Sofus Arctander
- ut av regjering
Bernhard C. Brænne
11.06.1910 Arbeid Bernhard C. Brænne Hans Darre-Jenssen
- inn i regjering


Statssekretær
Hesselberg, Nils Otto
, statssekretær.


I statsråd 16. februar 1912 søkte regjeringen Wollert Konow (S.B.) avskjed, etter at statsministeren hadde fått flertallet i Stortinget mot seg etter å ha uttalt seg positivt om landsmål (nynorsk) i et foredrag i Bondeungdomslaget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 19. februar 1912, med virkning fra 20. februar 1912 kl. 12.30. Utenriksminister Johannes Irgens og statsråd Bernhard Brænne trakk sine avskjedssøknader. Samtidig ble Jens Bratlies regjering utnevnt, med virkning fra 20. februar 1912 kl. 12.30.

Til toppen