Wollert Konows (S.B.) regjering

2. februar 1910–20. februar 1912

Høyre (H), Venstre (V) og Frisinnede Venstre (FRIVNSTR)

Willert Konows (S.B.) regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 1. februar 1910, med virkning fra 2. februar 1910 kl. 11.00. Den overtok etter Gunnar Knudsens første regjering, etter at valget 2. oktober-20. november 1909 ikke hadde gitt Knudsens regjering tilstrekkelig støtte i Stortinget.

I statsråd 16. februar 1912 søkte regjeringen Wollert Konow (S.B.) avskjed, etter at statsministeren hadde fått flertall mot seg i Stortinget etter å ha uttalt seg positivt om landsmål (nynorsk) i et foredrag i Bondeungdomslaget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 19. februar 1912, med virkning fra 20. februar 1912 kl. 12.30. Utenriksminister Johannes Irgens og statsråd Bernhard Brænne trakk sine avskjedssøknader. Samtidig ble Jens Bratlies regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Nils Otto Hesselberg

Om regjeringen

Statsminister:
Wollert Konow (Søndre Bergenhus) (FRIVNSTR)
Parlamentarisk grunnlag:
Koalisjonsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Frisinnede Venstre (FRIVNSTR) og Høyre (H)

Regjeringspolitikere