Historisk arkiv

Statsminister Wollert Konow

Kong Haakon VIIs trontale 1912 og beretning om rikets tilstand 1911

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1912 og beretning om rikets tilstand 1911.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 61. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Abraham Berge.
Stortinget, 12. januar 1912.

Kilde: www.stortinget.no