Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidsdepartementet (av 1885) (1885–1946)

1. september 1885 ble Arbeidsdepartementet (Departementet for offentlige arbeider) opprettet. Det fikk overført samferdsels- og forsikringssaker og geologiske undersøkelser fra Indredepartementet, havnevesenet fra Marinedepartementet (av 1885) og tekniske skoler og den europeiske gradmåling fra Kirke- og undervisningsdepartementet.

1. oktober 1916 ble blant annet poststyrelsen, telegraf- og telefonvesenet og statsunderstøttet skipsfart overført fra Arbeidsdepartementet (av 1885) til det nyopprettede Handelsdepartementet (av 1916).

1. september 1920 ble havnevesenets administrasjon overført fra Arbeidsdepartementet (av 1885) til Handelsdepartementet (av 1916).

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. 1. februar 1944 skiftet Arbeidsdepartementet NS i Oslo navn til Trafikkdepartementet.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940. Samtidig ble post-, telegraf- og telefonsakene overført fra Handelsdepartementet (av 1916) til Arbeidsdepartementet (av 1885).

21. desember 1945 ble kommunikasjonssakene overført fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet til Arbeidsdepartementet (av 1885).

15. februar 1946 ble sivil luftfart overført fra Forsvarsdepartementet til Arbeidsdepartementet (av 1885).

22. februar 1946 fikk Arbeidsdepartementet (av 1885) navnet endret til Samferdselsdepartementet.

Regjeringspolitikere

Til toppen