Arbeidsdepartementet (av 1885) (1885–1946)

Arbeidsdepartementet ble opprettet 1. september 1885. Det er oppført her som Arbeidsdepartementet (av 1885). Det fikk overført samferdsels- og forsikringssaker og geologiske undersøkelser fra Indredepartementet, havnevesenet fra Marinedepartementet (av 1885) og tekniske skoler og den europeiske gradmåling fra Kirke- og undervisningsdepartementet.

1. oktober 1916 ble blant annet poststyrelsen, telegraf- og telefonvesenet og statsunderstøttet skipsfart overført fra Arbeidsdepartementet (av 1885) til det nyopprettede Handelsdepartementet (av 1916).

1. september 1920 ble havnevesenets administrasjon overført fra Arbeidsdepartementet (av 1885) til Handelsdepartementet (av 1916).

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (meket NS).

Arbeidsdepartementet NS i Oslo fikk 1. februar 1944 navnet endret til Trafikkdepartementet NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940. Samtidig ble post-, telegraf- og telefonsakene overført fra Handelsdepartementet (av 1916) til Arbeidsdepartementet (av 1885).

21. desember 1945 ble kommunikasjonssakene overført fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet til Arbeidsdepartementet (av 1885).

15. februar 1946 ble sivil luftfart overført fra Forsvarsdepartementet til Arbeidsdepartementet (av 1885).

22. februar 1946 fikk Arbeidsdepartementet (av 1885) navnet endret til Samferdselsdepartementet.

Regjeringspolitikere