Johan Mowinckels tredje regjering

3. mars 1933–20. mars 1935

Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

03.03.1933 9
20.03.1935 9

 

Statsminister
Mowinckel, Johan Ludwig, tidligere statsminister. Statsminister og utenriksminister.


Utenriksminister
Mowinckel, Johan Ludwig, tidligere statsminister. Statsminister og utenriksminister.


Statsråder
Five, Haakon Martin
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Mjelde, Ole Monsen, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Meling, Lars Olai, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet.

Lund, Per Berg, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. Avskjed 3. november 1934.

Sunde, Arne Toralf, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Liestøl, Knut, professor. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Kobro, Jens Isak de Lange, sorenskriver. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Strømme, Ole Nikolai Ingebrigtsen, gårdbruker. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Avskjed 28. oktober 1933.

Utheim, Trygve, fylkesmann. Statsråd 28. oktober 1933, sjef for Sosialdepartementet.

Jahn, Gunnar, konstituert direktør. Statsråd 3. november 1934, sjef for Finansdepartementet.


Statsrådsbevegelser i Mowinckels tredje regjering 1933-1935:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1933      
28.10.1933 Sosial Ole I. Strømme
- ut av regjering
Trygve Utheim
- inn i regjering
1934 Departement Ut av departement Inn i departement
03.11.1934 Finans Per B. Lund
- ut av regjering
Gunnar Jahn
- inn i regjering


Statsrådsekretær
Rolsted, Bredo
, konstituert statsrådsekretær.


16. mars 1935 søkte Johan L. Mowinckels tredje regjering avskjed, på grunn av at det var inngått et forlik i Stortinget mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 19. mars 1935, med virkning fra 20. mars 1935 kl. 12.00. Samtidig ble Johan Nygaardsvolds regjering utnevnt, med virkning fra 20. mars 1935 kl. 12.00.

Til toppen