Arne Toralf Sunde

Tidligere roller:

Skipsfartsminister (V)

Skipsfartsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

01.10.1942–25.06.1945

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Forsyningsminister (V)

Forsyningsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

19.11.1940–01.10.1942

Konsultativ statsråd (V)

07.06.1940–19.11.1940

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johan Mowinckels tredje regjering

03.03.1933–20.03.1935

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johan Mowinckels andre regjering

21.11.1930–12.05.1931