Johan Mowinckels andre regjering

15. februar 1928–12. mai 1931

Venstre (V)

Johan L. Mowinckels andre regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 14. februar 1928, med virkning fra 15. februar 1928 kl. 12.00. Den overtok etter Christopher Hornsruds regjering, som hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget på tiltredelseserklæringen.

I statsråd 8. mai 1931 søkte Johan L. Mowinckels andre regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i en sak om konsesjoner i fettindustrien. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 11. mai 1931, med virkning fra 12. mai 1931 kl. 14.00. Samtidig ble Peder Kolstads regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statsrådssekretær Nicolai Leganger, til 1. oktober 1930
Konstituert statsrådssekretær Bredo Rolsted, fra 1. oktober 1930

Om regjeringen

Statsminister:
Johan Ludwig Mowinckel (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter mistillitsvotum
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere