Johan Mowinckels andre regjering

15. februar 1928–12. mai 1931

Venstre (V)

Johan L. Mowinckels andre regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 14. februar 1928, med virkning fra 15. februar 1928 kl. 12.00. Den overtok etter Christopher Hornsruds regjering, som hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget på tiltredelseserklæringen.

I statsråd 8. mai 1931 søkte Johan L. Mowinckels andre regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i en sak om konsesjoner i fettindustrien. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 11. mai 1931, med virkning fra 12. mai 1931 kl. 14.00. Samtidig ble Peder Kolstads regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 Antall regjeringsmedlemmer:

15.02.1928 9
12.05.1931 9

 

Statsminister
Mowinckel, Johan Ludwig, tidligere statsminister. Statsminister og utenriksminister.

 

Utenriksminister
Mowinckel, Johan Ludwig, tidligere statsminister. Statsminister og utenriksminister.

 

Statsråder
Mjelde, Ole Monsen
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Oftedal, Lars, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet.

Aarstad, Hans Jørgensen, landbrukslærer. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Hasund, Sigvald Mathias, rektor. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Lund, Per Berg, borgermester. Statsråd og sjef for Finansdepartementet.

Evjenth, Haakon Martin, høyesterettsadvokat. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Avskjed 21. november 1930.

Værland, Torjus, gårdbruker. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Anderssen-Rysst, Torgeir, redaktør. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Sunde, Arne Toralf, høyesterettsadvokat. Statsråd 21. november 1930, sjef for Justisdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Mowinckels andre regjering 1928-1931:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1930      
21.11.1930 Justis Haakon M. Evjenth
- ut av regjering
Arne T. Sunde
- inn i regjering

 

Statsrådsekretær
Leganger, Nicolai Franciscus
, statsrådsekretær. Avskjed 30. september 1930.

Rolsted, Bredo, førstesekretær. Konstituert statsrådsekretær 1. oktober 1930.

 

I statsråd 8. mai 1931 søkte Johan L. Mowinckels andre regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i en sak om konsesjoner i fettindustrien. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 11. mai 1931, med virkning fra 12. mai 1931 kl. 14.00. Samtidig ble Peder Kolstads regjering utnevnt, med virkning fra 12. mai 1931 kl. 14.00.

Til toppen