Peder Kolstads regjering

12. mai 1931–14. mars 1932

Bondepartiet (B)

Peder Kolstads regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 11. mai 1931, med virkning fra 12. mai 1931 kl. 14.00. Den overtok etter Johan L. Mowinckels andre regjering, som hadde fått flertall mot seg i Stortinget i en sak om kosesjoner i fettindustrien.

I statsråd 7. mars 1932 meldte fungerende statsminister Nils Trædal at statsminister Peder Kolstad var avgått ved døden 5. mars 1932. På kong Haakon VIIs anmodning fortsatte regjeringen inntil den i statsråd 14. mars 1932 ble rekonstruert, med virkning fra kl. 10.45 samme dag.  Jens Hundseid ble utnevnt til statsminister. Med unntak av Per Larssen, som søkte og fikk avskjed, erklærte de øvrige regjeringsmedlemmene seg på Kongens oppfordring villige til å bli stående i sine embeter. Konstituert statsråd Ivar Kirkeby-Garstad ble utnevnt til statsråd.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Konstituert statsrådssekretær Bredo Rolsted

Om regjeringen

Statsminister:
Peder Ludvik Kolstad (B)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Bondepartiet (B)

Regjeringspolitikere