Peder Kolstads regjering

12. mai 1931–14. mars 1932

Bondepartiet (B)

Peder Kolstads regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 11. mai 1931, med virkning fra 12. mai 1931 kl. 14.00. Den overtok etter Johan L. Mowinckels andre regjering, som hadde fått flertall mot seg i Stortinget i en sak om kosesjoner i fettindustrien.

I statsråd 7. mars 1932 meldte fungerende statsminister Nils Trædal at statsminister Peder Kolstad var avgått ved døden 5. mars 1932. På kong Haakon VIIs anmodning fortsatte regjeringen inntil den i statsråd 14. mars 1932 ble rekonstruert, med virkning fra kl. 10.45 samme dag.  Jens Hundseid ble utnevnt til statsminister. Med unntak av Per Larssen, som søkte og fikk avskjed, erklærte de øvrige regjeringsmedlemmene seg på Kongens oppfordring villige til å bli stående i sine embeter. Konstituert statsråd Ivar Kirkeby-Garstad ble utnevnt til statsråd.

Antall regjeringsmedlemmer:

12.05.1931 9
14 03.1932 9

 

Statsminister
Kolstad, Peder Ludvik, landbruksskolebestyrer. Statsminister og sjef for Finansdepartementet. Permittert 1. februar 1932. I embetet til sin død 5. mars 1932.

Braadland, Birger, utenriksminister. Konstituert statsminister 1.-29. februar 1932, fungerende statsminister 10. mars 1932.

Trædal, Nils, statsråd. Konstituert statsminister 29.februar-10. mars 1932.

 

Utenriksminister
Braadland, Birger
, skogeier. Utenriksminister. Konstituert statsminister 1.-29. februar 1932 og 10. mars 1932.

Trædal, Nils, statsråd. Konstituert statsminister og utenriksminister 29. februar-10. mars 1932.

 

Statsråder
Trædal, Nils
, prost. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Konstituert statsminister og utenriksminister 29. februar-10.mars 1932.

Larssen, Per, direktør. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet.

Quisling, Vidkun Abraham Lauritz, major. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Langeland, Rasmus Olsen, gårdbruker. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Vik, Jakob Nilsson, gårdbruker. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Sundby, Jon, gårdbruker. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Konstituert sjef også for Finansdepartementet 1. februar 1932, sjef for Finansdepartementet 25. februar 1932.

Lindboe, Asbjørn, høyesterettsadvokat. Statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Kirkeby-Garstad, Ivar Larsen, gårdbruker. Konstituert statsråd 25. februar 1932, sjef for Landbruksdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Kolstads regjering 1931-1932:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1932      
01.02.1932 Statsminister Peder L. Kolstad
- permisjon,
død 05.03.1932
Birger Braadland
- konstituert
01.02.1932 Finans Peder L. Kolstad
- permisjon,
død 05.03.1932
Jon Sundby
- konstituert,
utnenvt 25.02.1932
25.02.1932 Landbruk Jon Sundby Ivar Kirkeby-Garstad
- inn i regjering,
konstituert
29.02.1932 Statsminister Birger Braadland
- konstituert
Nils Trædal
- konstituert
10.03.1932 Statsminister Nils Trædal
- konstituert
Birger Braadland
- konstituert

 

Statsrådsekretær
Rolsted, Bredo
, konstituert statsrådsekretær.

 

I statsråd 7. mars 1932 meldte fungerende statsminister Nils Trædal at statsminister Peder Kolstad var avgått ved døden 5. mars 1932. På kong Haakon VIIs anmodning fortsatte regjeringen inntil den i statsråd 14. mars 1932 ble rekonstruert, med virkning fra kl. 10.45 samme dag.  Jens Hundseid ble utnevnt til statsminister. Med unntak av Per Larssen, som søkte og fikk avskjed, erklærte de øvrige regjeringsmedlemmene seg på Kongens oppfordring villige til å bli stående i sine embeter. Konstituert statsråd Ivar Kirkeby-Garstad ble utnevnt til statsråd.

Til toppen