Birger Braadland

Tidligere roller:

Utenriksminister (B)

Utenriksdepartementet - Jens Hundseids regjering

14.03.1932–03.03.1933

Utenriksminister og konstituert statsminister (B)

Utenriksdepartementet - Peder Kolstads regjering

10.03.1932–14.03.1932

Utenriksminister og konstituert statsminister (B)

Utenriksdepartementet - Peder Kolstads regjering

01.02.1932–29.02.1932

Utenriksminister (B)

Utenriksdepartementet - Peder Kolstads regjering

12.05.1931–14.03.1932