Jens Hundseids regjering

14. mars 1932–3. mars 1933

Bondepartiet (B)

Antall regjeringsmedlemmer:

14.03.1932  9
03 03.1933 9

 

Statsminister
Hundseid, Jens Falentinsen, landbruksskolebestyrer. Statsminister og sjef for Landbruksdepartementet.

 

Utenriksminister
Braadland, Birger
, utenriksminister.

 

Statsråder
Trædal, Nils
, statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Quisling, Vidkun Abraham Lauritz, statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Langeland, Rasmus Olsen, statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Vik, Jakob Nilsson, statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Sundby, Jon, statsråd og sjef for Finansdepartementet.

Lindboe, Asbjørn, statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Kirkeby-Garstad, Ivar Larsen, konstituert statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Hundseids regjering 1932-1933:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen

 

Statsrådsekretær
Rolsted, Bredo
, konstituert statsrådsekretær.

 

I statsråd 25. februar 1933 søkte Jens Hundseids regjering avskjed, etter å ha fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget i spørsmålet om økonomiske innstramninger. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 2. mars 1933, med virkning fra 3. mars 1933 kl. 11.00. Samtidig ble Johan L. Mowinckels tredje regjering utnevnt, med virkning fra 3. mars 1933 kl. 11.00.

Til toppen