Jens Hundseids regjering

14. mars 1932–3. mars 1933

Bondepartiet (B)

Jens Hundseids regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 14. mars 1932, med virkning fra kl. 10.45 samme dag. Den var en rekonstruering av Peder Kolstads regjering, etter at statsminister Kolstads død 5. mars 1932.

I statsråd 25. februar 1933 søkte Jens Hundseids regjering avskjed, etter å ha fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget i spørsmålet om økonomiske innstramninger. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 2. mars 1933, med virkning fra 3. mars 1933 kl. 11.00. Samtidig ble Johan L. Mowinckels tredje regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Konstituert statsrådssekretær Bredo Rolsted

Om regjeringen

Statsminister:
Jens Falentinsen Hundseid (B)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter mistillitsvotum
Partier i regjering:
Bondepartiet (B) og Nasjonal Samling (NS)

Regjeringspolitikere