Jon Sundby

Tidligere roller:

Finansminister

Finans- og tolldepartementet - Jens Hundseids regjering

14.03.1932–03.03.1933

Finansminister

Finans- og tolldepartementet - Peder Kolstads regjering

25.02.1932–14.03.1932

Landbruksminister og konstituert finansminister

Finans- og tolldepartementet - Peder Kolstads regjering

01.02.1932–25.02.1932

Landbruksminister

Landbruksdepartementet - Peder Kolstads regjering

12.05.1931–25.02.1932