Jakob Nilsson Vik

Tidligere roller:

Konsultativ statsråd - tiltrådte ikke (B)

22.04.1940–02.05.1940

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Sosialminister (B)

Sosialdepartementet (av 1916) - Jens Hundseids regjering

14.03.1932–03.03.1933

Sosialminister (B)

Sosialdepartementet (av 1916) - Peder Kolstads regjering

12.05.1931–14.03.1932