Ivar Larsen Kirkeby-Garstad

Tidligere roller:

Handelsminister (B)

Handelsdepartementet (av 1916) - Jens Hundseids regjering

14.03.1932–03.03.1933

Konstituert landbruksminister (B)

Landbruksdepartementet - Peder Kolstads regjering

25.02.1932–14.03.1932