Nils Trædal

Tidligere roller:

Kirke- og undervisningsminister (B)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Jens Hundseids regjering

14.03.1932–03.03.1933

Kirke- og undervisningsminister, konstituert statsminister og konstituert utenriksminister (B)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Peder Kolstads regjering

29.02.1932–10.03.1932

Kirke- og undervisningsminister (B)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Peder Kolstads regjering

12.05.1931–14.03.1932